Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Matura zagraniczna kraje sąsiadujące.
 • Matura zagraniczna kraje sąsiadujące. Rekrutacja UMB.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 16.07.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Matura zagraniczna kraje sąsiadujące


  Szanowni Kandydaci z krajów sąsiadujących z Polską!
  W związku z tym, że stanowicie dość liczną grupę kandydatów na studia postanowiliśmy zamieścić praktyczny przewodnik po rekrutacji, który (mamy nadzieję) całkowicie wyjaśni zasady rekrutacji na studia w UMB. W przewodniku zawarte są odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania.
  W razie wątpliwości/pytań - prosimy o kontakt: rek-prom@umb.edu.pl lub 85 748 55 05.
   

  • Zaczynamy od sprawdzenia, czy na Waszych świadectwach maturalnych znajdują się wymagane przedmioty lub poziomy - sprawdzamy wymagania, kryteria przyjęć.
   Przykład pierwszy: Kandydat chce się dostać na kierunek lekarski (lub lekarsko-dentystyczny), powienien zatem mieć na świadectwie (аттестат) wyniki z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym (на расширенном уровне) - z biologii obowiązkowo i np. z chemii (lub matematyki lub fizyki). Jeśli na świadectwie nie ma poziomu rozszerzonego - wówczas jako poziom rozszerzony uznajemy wynik z CT (цэнтральнае тэсціраванне - Białoruś) lub z ZNO (ЗНО - Ukraina). Wynik rankingowy to suma % uzyskana z 2 przedmiotów (1% - 1 pkt rankingowy).
   Przykład drugi: Kandydat chce się dostać np. na pielęgniarstwo czy na kosmetologię - do rankingu wystarczy wynik z 1 przedmiotu do wyboru z 4 (biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka) i nie musi to być wynik na poziomie rozszerzonym, wystarczy wynik na poziomie podstawowym, czyli ocena z аттестатa. Kandydat z Białorusi, który uzyskał np. ocenę 8 (na max 10) z jednego w/w przedmiotów będzie miał 80 pkt rankingowych. Kandydat z Ukrainy, który przykładowo miał ocenę 10 (na max 12), otrzyma 83 pkt rankingowe. Wyniki z CT lub ZNO są liczone x2.
   Wszyscy Kandydydaci, o których piszemy wyżej muszą przystąpić do egzaminu wstępnego z jęz. polskiego z zakresu nauk przyrodniczych. Egzamin jest pisemny, trwa 3 godziny i trzeba uzyskać min. 60% prawidłowych odpowiedzi żeby dalej uczestniczyć w rekrutacji. Wszystkie informacje (w tym termin) znajdują się pod linkiem Zasady rekrutacji/Egzaminy. Arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych (2018, 2019 i 2020) można otrzymać drogą e-mailową (rek-prom@umb.edu.pl). Niezaliczenie tego egzaminu skreśla z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
   Jeżeli kandydat nie ma wymaganego poziomu rozszerzonego na świadectwie i nie przystępował do CT lub ZNO ma prawo przystąpić u nas do egzaminów wstępnych przedmiotowych (z biologii, chemii, matematyki lub fizyki). Wszystkie informacje (w tym terminy) znajdują się pod linkiem Zasady rekrutacji/Egzaminy. Kandydaci, którzy przystępują do egzaminów przedmiotowych nie muszą przystępować do egzaminu z jęz. polskiego z zakresu nauk przyrodniczych.
    
  • Wszyscy Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w drodze rekrutacji na studia w UMB powinni założyć konto w IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów) w terminach, które podajemy w harmonogramie (za wyjątkiem tych osób, które idą drogą ustaloną przez NAWA - czyli Narodową Agencję Wymiany Akademickiej). Proszę zwrócić uwagę, że terminy na rejestrację z maturą zagraniczną są nieco krótsze. Należy się zarejestrować nawet jeśli jeszcze się nie posiada świadectwa/matury.
    
  • Przy zakładaniu konta należy wybrać odpowiedni rodzaj matury zagranicznej  - w zależności od tego czy przystępujecie do egzaminu z jęz. polskiego czy do egzaminów przedmiotowych (biologia, chemia, matematyka, fizyka) - będzie to wyraźnie opisane podczas wyboru.
    
  • Po założeniu konta - zapisać się na wymarzony kierunek.
    
  • Po wybraniu kierunku trzeba uzupełnić kolejne kroki na koncie. W razie problemów - napisać do nas za pomocą zakładki "zgłoś problem" dostępnej na koncie w IRK, wysłać e-mail lub tel.
    
  • Opłacić opłatę rekrutacyjną, przelewem lub online na indywidualny rachunek bankowy przypisany do każdego kandydata i każdego kierunku. Opłacenie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
    
  • Po upewnieniu się, że egzamin został zaliczony Kandydaci mogą (jeśli chcą) rejestrować się również na inne kierunki, za każdy kierunek obowiązuje oddzielna opłata rekrutacyjna.
    
  • Po opublikowaniu pierwszej listy rankingowej, Kandydaci, którzy przeszli pomyślnie egzamin i uzyskali wymaganą w danym dniu liczbę punktów (tzw. próg punktowy) muszą złożyć w podanym terminie dokumenty. Wykaz dokumentów znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty. Jeżeli Kandydat nie zakwalifikował się z pierwszej listy (zabrakło mu punktów) - musi sprawdzać kolejne listy, aż do końca września. Progi punktowe i terminy kolejnych list będziemy publikować na stronie: listyrankingowe.umb.edu.pl .
    
  • Na zakończenie garść odpowiedzi na nurtujące Was pytania:
   - certyfikaty lub zaświadczenia o znajomości jęz. polskiego są wymaganym dokumentem, ale nie zwalniają! z przystąpienia do egzaminu z jęz. polskiego z zakresu nauk przyrodniczych
   - Karta Polaka upoważnia do bezpłatnych studiów na terenie Polski, ale nie jest "kartą wstępu" na studia. Oprócz tej karty z opłat za studia zwalnia (m.in.) karta stałego pobytu lub urzędowe poświadczenie znajomości jęz. polskiego na poziomie min. C1. Wszystkie informacje o Certyfikacie C1 znajdują sie na stronie certyfikatpolski.pl
   - wysokość opłat za studia ustalana jest co roku i publikowana w zakładce Opłaty za studia
   - świadectwa powinny mieć apostille
   - wszystkie dokumenty w jęz. innym niż polski powinny być przetłumaczone na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego
   - jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - przyjmujemy zaświadczenia od lekarzy praktykujących wyłącznie na terenie Polski!