• Ostatnia zmiana 23.02.2012 przez Administrator UMB

  Kierunki naukowe

   

  • Badania prowadzące do ustalenia schematu optymalnego leczenia radiojodem (I-131) łagodnych chorób tarczycy.

   

  • Wpływ radiojodoterapii nienowotworowych chorób tarczycy na funkcję przytarczyc.

   

  • Badanie wpływu wybranych leków na wychwyt tarczycowy (T24, T48) i efektywność leczenia I-131 u chorych z wolem guzkowym nadczynnym, normoczynnym oraz w chorobie Graves'a-Basedova.

   

  • Efektywność radiojodoterapii chorych z dużym normo czynnym wolem przy zastosowaniu bardzo małych dawek rhTSH.

   

  • Badanie wpływu stresu oksydacyjnego na efektywność leczenia I-131 łagodnych chorób tarczycy.

   

  • Ocena zmian perfuzji mięśnia oraz funkcji lewej komory serca za pomocą bramkowanego SPECT-u (GSPECT) u chorych na uogólnioną twardzinę układową, cukrzycę typu I i II oraz chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego.

   

  • Badania efektywności synowektomii radioizotopowej stawów kolanowych wykonywanej przy użyciu koloidalnego Y-90.

   

  • Diagnostyka obrazowa guzów neuroendokrynnych za pomocą analogów somatostatyny znakowanych izotopem promieniotwórczym.

   

  • Scyntygraficzna ocena funkcji ślinianek w wykrywaniu zespołu Sjögren’a.