• Ostatnia zmiana 23.02.2012 przez Administrator UMB

  Współpraca naukowa

   

  • Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB

   

  • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UMB

   

  • Samodzielna Pracownia Biofarmacji UMB

   

  • Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMB

   

  • II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej UMB