Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
 • Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 01.02.2023 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak

   

  Opiekun Koła:

   

  Dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska, lek. Anna Krętowska-Grunwald


  Przewodniczący koła:

   

  Hubert Niewiński, Lekarski VI rok

  e-mail: hubniewinski@wp.pl

  tel.: 514461898

   

  Profil prac naukowych:

   

  -powikłania poprzetoczeniowe oraz skutki chelatacji doustnej i dożylnej
  -niedobory witaminy D wśród ozdrowieńców
  -analiza żywieniowa dzieci z chorobą nowotworową
  -wydolność, aktywność i sprawność fizyczna u pacjentów onkologicznych po przebyciu choroby lub w trakcie jej remisji
  -aktywność fizyczna i sprawność fizyczna dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej


  Praca praktyczna:

   

  Uczestnictwo w dyżurach - doskonalenie umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego oraz prowadzenia rozmowy z pacjentami onkologicznymi i ich rodzicami

   

  Lista członków:

   

  1.Hubert Niewiński, 6 rok lekarski
  2.Daria Trocka, 3 rok lekarski
  3.Katarzyna Pikora, 6 rok lekarski
  4.Urszula Mazur, 4 rok lekarski
  5.Karolina Karpińśka, 4 rok lekarski 
  6.Aleksandra Rytel, 5 rok lekarski
  7.Katarzyna Marcinkiewicz, 5 rok lekarski
  8.Sandra Ostrowska, 5 rok lekarski
  9.Agata Kolanek 3 rok lekarski

   

  Publikacje

   

   

  Prace wygłoszone na konferencjach