• Ostatnia zmiana 20.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Bogusław Kędra

   

  Opiekunowie Koła:

   

  dr n. med. Konrad Zaręba

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Maria Mazur, Lekarski V rok

  e-mail: maria.mazur90@gmail.com

  tel.: 606 875 146

   

  Profil prac naukowych:

   

  - gastroenterochirurgia
  - nowotwory przewodu pokarmowego

   

  Terminy spotkań:

   

  Terminy spotkań ustalane są na bieżąco.

   

  Lista członków:

   

  1. Marta Pietrzykowska, kierunek lekarski, V rok
  2. Małgorzata Konecka, kierunek lekarski, V rok

  3. Przemysław Kostro, kierunek lekarski, VI rok
  4. Mateusz Bartoszewicz, kierunek lekarski, VI rok
  5. Marek Martyniuk, kierunek lekarski, III rok
  6. Michał Kostro, kierunek lekarski, IV rok
  7. Agnieszka Wysokińska, kierunek lekarski, V rok
  8. Anna Jachimowicz, kierunek lekarski, IV rok
  9. Karolina Niewińska, kierunek lekarski, IV rok
  10. Paulina Woźniewska, kierunek lekarski, VI rok
  11. Alicja Kozań, kierunek lekarski, V rok
  12. Aleksandra Furman, kierunek lekarski, V rok
  13. Maria Mazur, kierunek lekarski, V rok
  14. Patrycja Guny, kierunek lekarski, II rok

  15. Mateusz Barwikowski, kierunek lekarski, IV rok

  16. Weronika Mądra, kierunek lekarski, II rok

  17. Maciej Mancewicz, kierunek lekarski, II rok

  18. Milena Netkowska, kierunek lekarski, II rok

  19. Mariola Piekarska, kierunek lekarski, II rok

  20. Cezary Pawlukaniec, kierunek lekarski, II rok

  21. Aleksandra Bowtruczuk, kierunek lekarski, II rok

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach