• Ostatnia zmiana 07.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. Andrzej Siemiątkowski

   

  Opiekun Koła:

   

  dr Urszula Kościuczuk

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Dominik Andrzej Panasiuk, lekarski V rok

  e-mail: dpanasiuk1@student.umb.edu.pl

  tel.: 691913438

   

  Profil prac naukowych:

   

  Prace naukowe z zakresu zastosowania środków zwiotczających w znieczuleniu ogólnym, leczenia bólu przewlekłego i nowotworowego, zastosowania ECMO w OIT, patofizjologii i immunopatologii sepsy, znaczenia rokowniczego wskaźnika BMI u pacjentów w OIT, badania ankietowe, opisy przypadków.

   

  Praca praktyczna:

   

  Dyżury na bloku operacyjnym i oddziale pooperacyjnym Kliniki Kardiochirurgii.

   

  Terminy spotkań:

   

  Spotkania odbywają się raz na 3-4 tygodnie, terminy ustalane są na bieżąco.

   

  Lista członków:

  Dominik Andrzej Panasiuk, Lekarski V rok
  Aleksander Turczynowicz, Lekarski V rok
  Magdalena Wojtczak, Lekarski VI rok
  Cezary Pawlukianiec, Lekarski IV rok
  Piotr Gaber, Lekarski V rok
  Emil Julian Dąbrowski, Lekarski V rok
  Mikołaj Korabiewski, Lekarski VI rok
  Anna Bohdanowicz, Lekarski VI rok
  Klara Nurska, Lekarski VI rok
  Paula Korolkiewicz, Lekarski V rok
  Agata Niechoda, Lekarski V rok
  Klaudia Lubecka, Lekarski V rok
  Izabela Maria Wierzejska, Lekarski V rok
  Marta Nowak, Lekarski V rok
  Magdalena Karbowska, Lekarski V rok
  Ewa Tałałaj, Lekarski VI rok
  Anna Wiśniewska, Lekarski V rok
  Michał Kosowski, Lekarski VI rok
  Olga Mazuruk, Lekarski VI rok
  Kacper Mil, Lekarski IV rok
  Przemysław Krawczyk, Lekarski IV rok
  Maciej Rosłan, Lekarski IV rok
  Adrian Jaskólski, Lekarski VI rok
  Michał Olkowicz, Lekarski VI rok
  Dorota Artyszuk, Lekarski VI rok
  Małgorzata Gryciuk, Lekarski IV rok
  Hanna Ratyńska, Lekarski IV rok
  Katarzyna Kubica, Lekarski V rok ED
  Katarzyna Charkiewicz, Lekarski V rok
  Natalia Chmara, Lekarski V rok

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach