• Ostatnia zmiana 12.11.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Wojciech Dębek

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Ewa Matuszczak

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Wiktoria Izdebska, Lekarski III rok

  e-mail: izdebskawiktoria@gmail.com

  tel.: 695182643

   

  Profil prac naukowych:

   

  Eksperymenty, prace poglądowe, przypadki kliniczne w zakresie chirurgii dziecięcej, wykorzystanie laserów i laparoskopii.

   

  Praca praktyczna:

   

  Asystowanie przy zabiegach, asystowanie na SOR dziecięcym.

   

  Lista członków:

   

  1.Wiktoria Izdebska, Lekarski III rok

  2. Małgorzata Kowalska, Lekarski VI rok

  3. Magdalena Czelej, Lekarski V rok

  4. Wojciech Zaręba, Lekarski IV rok

  5. Olga Malinowska, Lekarski IV rok

  6. Patryk Bobowik, Lekarski IV rok

  7. Maria Włosińska, Lekarski III rok

  8. Marta Dyszkiewicz, Lekarski II rok 

   

  Publikacje
   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  Nie dotyczy