• Ostatnia zmiana 15.04.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Wojciech Dębek

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Ewa Matuszczak

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Wiktoria Izdebska, Lekarski II rok

  e-mail: izdebskawiktoria@gmail.com

  tel.: 695182643

   

  Praca praktyczna:

   

  Asystowanie do zabiegów operacyjnych, pomoc przy drobnych zabiegach i opatrunkach w Poradni Chirurgicznej przy Klinice Chirurgii Dziecięcej UDSK.

   

  Lista członków:

  1.Wiktoria Izdebska, Lekarski II rok

  2. Javier Gonzalez Rodrigues, Lekarski III rok

  3. Magda Czelej

  4. Marta Pasławska

  5. Olga Maliszewska

   

  Publikacje:
   

  nie dotyczy

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  nie dotyczy