• Ostatnia zmiana 27.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n.med. Andrzej Dąbrowski

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Jarosław Daniluk

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Paweł Bomba VI rok

  e-mail: pawel.bomba1@tlen.pl

  tel.: 574700495

   

  Profil prac naukowych:

   

  - Ocena różnych modeli terapii eradykacyjnej zakażenia Helicobater pylori;
  - Rola mikroflory jelitowej w nieswoistych chorobach zapalnych jelit-metabolomika i proteomika;
  - Metabolomika w przewlekłym zapaleniu trzustki;
  - Choroba refluksowa przełyku; 24-godzinna pH-metria z impedancją przełyku; manometria przełyku;
  - Czynniki prognostyczne w ACLF;
  - Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żołciowych a nieswoiste choroby zapalne jelita grubego.

   

  Praca praktczna:

   

  - Case report - opracowywanie i wspólne omawianie przypadków pacjentów Kliniki
  - Zdobywanie umiejętności praktycznych na dyżurach
  - Udział w badaniach i zabiegach endoskopowych

  Terminy spotkań:

   

  Ustalane na bieżąco.

   

  Lista członków:

   

  1. Paweł Bomba, lekarski, rok VI
  2. Samuel Stróż, lekarski, rok VI
  3. Patryk Yamaguchi, lekarski, rok IV
  4. Mateusz Barwikowski, lekarski, rok VI
  5. Patrycja Rokuszewska, lekarski, rok V
  6. Katarzyna Sobieska, lekarski, rok V
  7. Marta Szymańska, lekarski, rok IV
  8. Weronika Buczyńska, lekarski, rok IV
  9. Edyta Mermer, lekarski, rok VI
  10. Dorota Jabłońska, lekarski, rok VI
  11. Aleksandra Tokarewicz, lekarski, rok VI
  12. Daria Szymaniuk, lekarski, rok V
  13. Anna Markowska, lekarski, rok V
  14. Joanna Drozdowska, lekarski, rok V
  15. Patrycja Panas, lekarski, rok V
  16. Patryk Gugnacki, lekarski, rok VI
  17. Maryla Romaniuk, lekarski, rok VI
  18. Patrycja Makarewicz, lekarski, rok VI
  19. Krzysztof Kalinowski, lekarski, rok VI
  20. Martyna Surawska, lekarski, rok IV
  21. Ewa Płonowska, lekarski, rok IV
  22. Ewa Staniszewska, lekarski, rok V
  23. Maria Jermołaj, lekarski, rok V
  24. Kamila Kaczyńska, lekarski, rok V
  25. Katarzyna Torasiuk, lekarski, rok IV
  26. Martyna Oszmian, lekarski, rok V
  27. Natalia Dawidziuk, lekarski, rok IV
  28. Marta Nowotnik, lekarski, rok IV
  29. Miłosz Lasota, lekarski, rok V

   

  Publikacje 

   

  Prace wygłoszone na konferencjach