• Ostatnia zmiana 14.02.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n.med. Andrzej Dąbrowski

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Jarosław Daniluk

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Maria Mazur, Lekarski VI rok

  e-mail: maria.mazur90@gmail.com

  tel.: 606875146

   

  Profil prac naukowych:

   

  - Ocena różnych modeli terapii eradykacyjnej zakażenia Helicobater pylori;
  - Rola mikroflory jelitowej w nieswoistych chorobach zapalnych jelit-metabolomika i proteomika;
  -
  Metabolomika w przewlekłym zapaleniu trzustki

   

  Praca praktczna:

   

  - Case report - opracowywanie i wspólne omawianie przypadków pacjentów Kliniki

  - Zdobywanie umiejętności praktycznych na dyżurach

  - Udział w badaniach i zabiegach endoskopowych

  Terminy spotkań:

   

  Ustalane na bieżąco.

   

  Lista członków:

   

  Mateusz Barwikowski, Lekarski, V rok
  Katarzyna Sobieska, Lekarski, VI rok
  Daniel Staszczuk, Lekarski, V rok
  Dorota Jabłońska, Lekarski, V rok
  Maryla Romaniuk, Lekarski, V rok
  Marta Zaborowska, Lekarski, VI rok
  Alicja Kozań, Lekarski, VI rok
  Artur Wilk, Lekarski, V rok
  Samuel Stróż, Lekarski, V rok
  Paweł Bomba, Lekarski, V rok
  Edyta Mermer, Lekarski, V rok
  Żaneta Jankowska, Lekarski, VI rok
  Anna Kuczyńska, Lekarski, V rok
  Aleksandra Tokarewicz, Lekarski, V rok
  Maria Mazur, Lekarski, VI rok
  Kinga Tomera, Lekarski, V rok
  Patrycja Rokuszewska, Lekarski, VI rok
  Patrycja Makarewicz, Lekarski, V rok
  Natalia Cichocka, Lekarski, V rok
  Krzysztof Kalinowski, Lekarski, V rok
  Jakub Wójtowicz, Lekarski, V rok

  Patryk Gugnacki, Lekarski, V rok

   

  Publikacje 

   

  Prace wygłoszone na konferencjach