• Ostatnia zmiana 14.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Marcin Kożuch

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Paweł Muszyński, lekarski VI rok

  e-mail: p.muszynski94@gmail.com

  tel.: 507790369

   

  Profil prac naukowych,

  Prowadzimy projekty związane z:
  Różnicami w przebiegu i czynnikach ryzyka stabilnej choroby wieńcowej między płciami;
  Geometrią lewej komory serca w populacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca;
  Użyciem niespecyficznych czynników rokowniczych w populacji pacjentów z stabilną chorobą wieńcową;
  Współczynnikiem neutrofili do limfocytów jako niespecyficznego zapalnego czynnika prognostycznego wystąpienia niewydolności serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową w populacji pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.;
  Wpływem wieku na profil lipidowy pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową;
  Czynnikami wpływającymi na występowanie restenozy u pacjentów po przezskórnej interwencji wieńcowej ze wszczepieniem stentów, oraz inne związane z charakterem pracy Kliniki.

   

  Praca praktyczna:
   

   

  Poszerzenie wiedzy na temat leczenia i diagnostyki chorób układu krążenia (połączone z ćwiczeniami praktycznymi).
  Organizujemy też ćwiczenia praktyczne dla członków koła poszerzające umiejętności wykonywania i interpretacji badania echokardiograficznego serca oraz interpretacji zapisu EKG, a także ćwiczenia praktyczne z osłuchiwania serca.

  Terminy spotkań:

   

  Terminy spotkań są ustalane na bieżąco.

   

  Lista członków:

   

  Paweł Muszyński, lekarski, rok VI
  Agata Niechoda, lekarski,rok IV
  Martyna Ćwiklińska, lekarski, rok IV
  Cezary Pawlukianiec, lekarski, rok III
  Piotr Lorkiewicz, lekarski, rok IV
  Kinga Zujko, lekarki, rok IV
  Diana Bajkowska, lekarski, rok IV
  Marta Pasławska,lekarski, rok IV
  Magdalena Krawiel, lekarski, rok V
  Paula Korolkiewicz, lekarski, rok IV
  Marta Niwińska, lekarski, rok V
  Anna Kalina Strosznajder, lekarski, rok III
  Piotr Piechocki, lekarski, rok VI
  Mateusz Biedrycki, lekarski, rok V
  Krzysztof Konon, lekarski, rok V
  Michał Piesecki, lekarski, rok III
  Gosia Gryciuk, lekarski, rok III
  Natalia Cichocka, lekarski, rok V
  Małgorzata Mężyńska, lekarski, rok V
  Paulina Matys, lekarski, rok IV
  Margarita Kuratczyk, lekarski, rok IV
  Agata Rybak, lekarski, rok IV
  Emil Julian Dąbrowski, lekarski, rok IV
  Elżbieta Pawluczuk, lekarski, rok VI
  Jan Bączek, lekarski, rok VI
  Agnieszka Wysokińska, lekarski, rok VI
  Jan Koptielow, lekarski, rok IV
  Kacper Mil, lekarski, rok III
  Ania Kurasz, lekarski, rok III
  Ania Raciborska, lekarski, rok IV
  Magda Mironiuk, lekarski, rok IV
  Monika Oleksiuk, lekarski, rok V
  Andrzej Niwiński, lekarski, rok III
  Mariola Piekarska, lekarski, rok III
  Sandra Kurylonek, lekarski rok II
  Milena Netkowska, lekarski, rok III
  Klaudia Mickiewicz,lekarski, rok V
  Sebastian Wołejszo, lekarski, rok IV
  Andrzej Chomentowski, lekarski, rok V
  Anna Patyk, lekarski, rok III
  Emilia Chowańska, lekarski, rok III
  Hubert Niewiński, lekarski, rok III
  Klaudia Lubecka, lekarski, rok IV
  Piotr Nowak, elektroradiologia, rok V
  Patryk Itrich, lekarski, rok IV
  Dorota Artyszuk, lekarski rok III
  Magdalena Karbowska, lekarski, rok IV
  Anna Zagórska, lekarski, rok IV
  Diana Martonik, elektroradiologia, rok V
  Kinga Półkośnik, lekarski, rok IV
  Natalia Chmara, lekarski, rok IV
  Emilia Szyłak, lekarski, rok III

   

  Publikacje

   

   

  Prace wygłoszone na konferencjach