• Ostatnia zmiana 13.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Nefrologii

             

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Anna Wasilewska

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. Anna Wasilewska

  dr hab. n. med. Katarzyna Taranta - Janusz

  dr hab. n. med. Agata Korzeniecka - Kozerska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Alicja Liszewska, Lekarski VI rok
  e-mail: aliszewska@vp.pl

  tel.: 509 693 191

   

  Profil prac naukowych:

  prace z zakresu pediatrii oraz nefrologii dziecięcej, opisy przypadków klinicznych

   

  Członkowie:

   

  1.Berk Klaudia, IVr. lekarski

  2.Błahuszewska Adrianna, IVr. lekarski

  3.Jabłońska Eliza, Vr. lekarski

  4.Powirtowska Małgorzata, IVr. lekarski

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach