• Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej

   

  Kierownik jednostki administracyjnej:

  dr n. med. Renata Posmyk

   

  Opiekun Koła:

  lek. Klaudia Berk

   

  Przewodniczący Koła:

  Wiktor Klimek

   

  Profil prac naukowych:

  Praca nad ocena roli zmian chromosomowych w zaburzeniach rozrodczości u człowieka.
  Opisywanie cech klinicznych, antropologicznych i behawioralnych w rzadkich zespołach wad u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.
  Dysmorfologia- korelacje fenotypowo-genotypowe w rzadkich zespołach chromosomowych.

   

  Praca praktyczna:

  Ocena fenotypu morfologicznego i behawioralnego, analiza rodowodowa, weryfikacja zespołów uwarunkowanych patologią chromosomową.

   

  Lista członków:

  Wiktor Klimek lekarski III rok

  Mikołaj Szlachetka lekarski III rok

  Katarzyna Nowicka lekarski III rok

   

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach