• Ostatnia zmiana 19.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. med. Mirosław Kozłowski

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Mirosław Kozłowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Miłosz Nesterowicz, lekarski, IV rok

  e-mail: milosz.nesterowicz@gmail.com

   

  Lista członków:

   

  1. Klaudia Jadczak, lekarski, V rok
  2. Blanka Mitera, lekarski, V rok
  3. Monika Olszańska, lekarski, III rok
  4. Miłosz Nesterowicz, lekarski, IV rok

   

  Profil prac naukowych:

   

  1. Prace z zakresu chirurgii klatki piersiowej oraz analiza danych z badań PET/MR u pacjentów z rakiem płuca.
  2. Opisy przypadków klinicznych.

   
  Praca praktyczna:
   
  1. Nauka szycia chirurgicznego.
  2. Asystowanie przy zabiegach operacyjnych.
   
  Dodatkowa działalność:
   
  Organizacja edukacyjno-naukowej konferencji onkologicznej ONCOweek.