• Ostatnia zmiana 02.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  p.o. Kierownika dr n. med. Joanna Konopińska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Emil Saeed / dr. n. med Joanna Konopińska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Michał Okruszko, lekarski VI rok

  e-mail: mokruszko1@student.umb.edu.pl

  tel.: 501 786 620

   

  Profil prac naukowych:

   

  • zaćma,
  • jaskra,
  • zespół suchego oka,
  • okulistyczne powikłania cukrzycy,
  • opisy przypadków klinicznych

   

  Praca praktyczna:

   

   

  •Udział w ostrych dyżurach okulistycznych – zdobywanie praktycznych umiejętności badania, diagnozowania i leczenia schorzeń okulistycznych

  •Spotkania koła, prezentacje interesujących prac naukowych i przypadków klinicznych oraz debaty oksfordzkie na kontrowersyjne tematy dotyczące okulistyki

   

  Dodatkowa działalność:

   

  Organizator - "Zobacz Chorobę" - Studencki Przegląd Okulistycznych Przypadków Klinicznych - 07.05.2021

   

  Lista członków:

   

  1.Marta Babińska, Lekarski, IV rok
  2.Marta Dyszkiewicz, Lekarski, IV rok
  3.Michał Fiedorowicz, Lekarski, V rok
  4.Katarzyna Hodun, Lekarski, VI rok
  5.Krzysztof Kaliszuk, Lekarski, IV rok
  6.Anna Kożuchowska, Lekarski, IV rok
  7.Kamil Lauko, Lekarski ED, III rok
  8.Joanna Leszczyńska, Lekarski, V rok
  9.Zuzanna Micun, Lekarski, V rok
  10.Blanka Mitera, Lekarski, V rok
  11.Paula Nadlewska, Lekarski, VI rok
  12.Miłosz Nesterowicz, Lekarski, IV rok
  13.Michał Okruszko, Lekarski, VI rok
  14.Daniel Rakieć, Lekarski, IV rok
  15.Marcin Siwik, Lekarski, IV rok
  16.Iwona Skorulska, Lekarski, IV rok
  17.Julia Stachurska, Lekarski, IV rok
  18.Maciej Szabłowski, Lekarski, V rok
  19.Zofia Trusiak, Lekarski, VI rok

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  Nawrotowe jednooczne wysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwsza manifestacja raka płaskonabłonkowego płuc., Mateusz Zarzecki, Studencki Przegląd Okulistycznych Przypadków Klinicznych Zobacz Chorobę 2021, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, on-line, 2021.05.07., Mateusz Zarzecki

  Subjective experiences of patients during phacoemulsification cataract surgery/removal and intraocular lens implantation under topical anaesthesia – retrospective study; Krzysztof Jakub Konon, Emil Saeed, Joanna Konopińska; Seventh International Student Congress in Austria – ISC 2019; 30.05-01.06.2019, Graz, Austria; Krzysztof Jakub Konon

  Impressions of patients after phacoemulsification cataract surgery and intraocular lens implantation under topical anaesthesia – retrospective study; Jakub Zimnoch, Krzysztof Konon; 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; 17-18.05.2019, Białystok; Jakub Zimnoch

   

  Publikacje:

  Recurrent monocular exudative retinal detachment as the first manifestation of squamous cell lung cancer: A case report., Zarzecki Mateusz* ; Saeed Emil ; Mariak Zofia ; Konopińska Joanna, Medicine, 2021 : 100, 11, 6 pp., Article ID 25189, IF=1.889, MNiSW=70.000

  Ból głowy i ból oka - zagadka diagnostyczna dla lekarza SOR-u.; Suchocka Maria, Zarzecki Mateusz, Żołądek Karolina Maria, Konopińska Joanna; Stany Nagłe po Dyplomie; s. 35-40; Październik 2019; Punktacja MNiSW: 5.000