• Ostatnia zmiana 12.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Paweł Muszyński

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Bartłomiej Borawski, Lekarski IV rok

  e-mail: bartekborawski@hotmail.com

  tel.: 533 791 793

   

  Profil prac naukowych:

   

  Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych w diagnozowaniu i prognozowaniu przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych.
  Ocena przydatności diagnostycznej markerów biochemicznych, m.in. metaloproteinaz i ich inhibitorów we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z chorobą Alzheimera. 

   

  Praca praktyczna:

   

  Wykonanie oznaczeń stężeń nowych markerów biochemicznych, tj. metaloproteinaz i ich inhibitorów we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z chorobą Alzheimera oraz porównanie ich ze stężeniami uznanych markerów choroby Alzheimera.

  Zastosowanie analizowanych czynników jako potencjalnych markerów konwersji łagodnych zaburzeń poznawczych do choroby Alzheimera.

   

  Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań.

   

  Lista członków:

   

  1. Bartłomiej Borawski, IV rok Lekarski

  2. Sylwia Roman, IV rok Analityka Medyczna

  3. Sylwia Lewoniewska, V rok Analityka Medyczna

  4. Patrycja Borecka, V rok Analityka Medyczna

  5. Natalia Piątek, IV rok Analityka Medyczna

  6. Marta Zaborowska, V rok Lekarski

   

  Publikacje

   

  Prace prezentowane na konferencjach

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V