• Ostatnia zmiana 23.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Bartłomiej Borawski, Lekarski V rok

  e-mail: bartekborawski@hotmail.com

  tel.: 533 791 793

   

  Profil prac naukowych:

   

  W ramach badań naukowych realizowanych w zakładzie zmierzamy do dokładniejszego poznania patomechanizmów chorób neurozwyrodnieniowych, poszukujemy markerów biochemicznych tych chorób, a w szczególności choroby Alzheimera. Ponadto oceniamy przydatność oznaczania wybranych biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz krwi pacjentów z chorobą Alzheimera we wczesnym jej stadium, a także u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.

   

  Praca praktyczna:

   

  Współuczestnictwo w eksperymentach naukowych realizowanych w zakładzie oraz analizie wyników badań w odniesieniu do danych literaturowych. W ramach zajęć praktycznych istnieje także sposobność poznania podstawowych pojęć oraz testów statystycznych niezbędnych do opracowania uzyskanych wyników badań.

   

  Lista członków:

   

  1. Bartłomiej Borawski, VI rok Lekarski - przewodniczący
  2. Piotr Kurzyna, III rok Lekarski
  3. Natalie Kwiatkowski, V Rok Medycyny English Division
  4. Amina Omar, IV Rok Medycyny English Division

   

  Publikacje

   

  Prace prezentowane na konferencjach

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V