• Ostatnia zmiana 26.01.2017 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Arkadiusz Żbikowski, Analityka Medyczna V rok

  e-mail: arkadiusz.zbikowski.93@gmail.com

  tel.: 697 815 171

   

  Profil prac naukowych:

   

  Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych w diagnozowaniu i prognozowaniu przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych.

  Ocena przydatności diagnostycznej markerów biochemicznych, m.in. metaloproteinaz i ich inhibitorów we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z chorobą Alzheimera. 

   

  Praca praktyczna:

   

  Wykonanie oznaczeń stężeń nowych markerów biochemicznych, tj. metaloproteinaz i ich inhibitorów we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z chorobą Alzheimera oraz porównanie ich ze stężeniami uznanych markerów choroby Alzheimera.

  Zastosowanie analizowanych czynników jako potencjalnych markerów konwersji łagodnych zaburzeń poznawczych do choroby Alzheimera.

   

  Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań.

   

  Lista członków:

   

  1. Arkadiusz Żbikowski, V rok Analityka Medyczna
  2. Piotr Wójcik, V rok Analityka Medyczna
  3. Natalia Piątek, III rok Analityka Medyczna
  4. Sylwia Roman, III rok Analityka Medyczna
  5. Jakub Chudyba, II rok Analityka Medyczna
  6. Sylwia Lewoniewska, IV rok Analityka Medyczna
  7. Patrycja Borecka, IV rok Analityka Medyczna
  8. Bartłomiej Borawski, III rok Lekarski

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V