Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych.
 • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 01.02.2023 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Agnieszka Kulczyńska-Przybik

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Daria Arslan, analityka medyczna IV rok

  e-mail: arslan.daria@gmail.com

  tel.: 667 053 693

   

  Profil prac naukowych:

   

  W ramach badań naukowych realizowanych w zakładzie zmierzamy do dokładniejszego poznania patomechanizmów chorób neurozwyrodnieniowych,  poszukujemy markerów biochemicznych tych chorób, a w szczególności choroby Alzheimera. Ponadto oceniamy przydatność oznaczania wybranych biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz krwi pacjentów z chorobą Alzheimera we wczesnym jej stadium, a także u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.

   

  Praca praktyczna:

   

  Współuczestnictwo w eksperymentach naukowych realizowanych w zakładzie oraz analizie wyników badań w odniesieniu do danych literaturowych. W ramach zajęć praktycznych istnieje także sposobność poznania podstawowych pojęć oraz testów statystycznych niezbędnych do opracowania uzyskanych wyników badań.

   

  Dodatkowa działalność:

   

  Członkowie SKN mogą pomagać w organizacji szkoleń, konferencji bądź innych wydarzeń które będą prowadzone przez zakład.  

   

  Lista członków:

   

  1. Daria Arslan, Analityka Medyczna  IV rok 
  2. Tytko Karolina, Analityka Medyczna  IV rok
  3. Skrzypińska Małgorzata,  Analityka Medyczna  IV rok
  4. Aleksandra Bowtruczuk, Lekarski, VI rok
  5. Jędrzej Warpechowski, Lekarski, VI rok 
  6. Bartosz Andruczyk,  Lekarski, V rok 
  7. Joanna Han, Lekarski, V rok 
  8. Natalia Sandra Tomczuk, Analityka Medyczna  IV rok

   

  Publikacje

   

  Prace prezentowane na konferencjach

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V