• Ostatnia zmiana 12.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii "Kreatywny Fizjolog"

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:


  prof. dr hab. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Karolina Konstantynowicz-Nowicka

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Klaudia Berk, lekarski V rok

  e-mail: klaudia.berk@gmail.com

  tel.: 517 376 084

   

  Profil prac naukowych:

   

  Badanie wpływu polifenoli na metabolizm lipidów w przebiegu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

   

  Lista członków:

   

  1. Klaudia Berk, Lekarski V rok

   

  Publikacje 
   

  Prace wygłoszone na konferencjach