• Ostatnia zmiana 12.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Immunologii Klinicznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Marek Alifier

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Samuel Stróż, lekarski V rok

  e-mail: samuel.stroz@gmail.com

  tel.: 785265409

   

  Profil prac naukowych:

   

  1. Badania markerów odpowiedzi immunologicznej w trakcie zabiegów chirurgicznych z/bez krążenia pozaustrojowego.
  2. Badania aktywacji nieswoistej i swoistej odpowiedzi immunologicznej układu immunologicznego noworodka pod wpływem czynników uszkadzających
  3. Badania odpowiedzi immunologicznej w przebiegu chorób alergicznych
  4. Badania odpowiedzi immunologicznej w przebiegu chorób autoagresyjnych i niedoborów immunologicznych

   

  Terminy spotkań:

   

  Terminy spotkań są ustalane na bieżąco.

   

  Lista członków:

   

  Samuel Stróż, lekarski rok 5
  Natalia Drobek, lekarski rok 6
  Paulina Lisiewicz, lekarski rok 6
  Ula Domysławska, lekarski rok 5


  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach