• Ostatnia zmiana 01.12.2016 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Klinicznej Biologii Molekularnej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Jacek Nikliński

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. biol. Oksana Kowalczuk 

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Klaudia Cicha, analityka medyczna V rok

  e-mail: klaudiacicha01@gmail.com

  tel.: 668-509-830

   

  Profil prac naukowych:

   

  Podstawy molekularno-biologiczne chorób nowotworowych:
  -ocena poziomu ekspresji genów w rakach płuca, przełyku, jelita grubego, jajników, endometrium
  -badanie zmian epigenetycznych w raku płuca i w zmianach przedrakowych w płucu
  -prognostyczny profil molekularny w niedrobnokomórkowym raku płuca
  -znaczenie markerów limfangiogenezy w raku przełyku
  -ocena ekspresji microRNA u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych operacyjnie
  -ocena ekspresji genów zależnych od FSH u pacjentek z różnym genotypem FSHR w hodowlach komórek ziarnistych

   

  Praca praktyczna:

  - izolacja materiału genetycznego z próbek pacjentów
  - zakładanie i prowadzenie hodowli komórkowych
  - ocena poziomu ekspresji badanych genów
  - PCR
  - elektroforeza 


  Lista członków:

   

  1. Klaudia Cicha, analityka medyczna, rok V
  2. Maciej Janica, lekarski, rok IV
  3. Karolina Wnorowska, lekarski, rok V
  4. Aleksandra Leszczyńska, lekarski, rok IV
  5. Aleksandra Starosz, analityka medyczna, rok III
  6. Michalina Kryszczuk, analityka medyczna, rok III
  7. Magdalena Misiura, analityka medyczna, rok IV
  8. Kinga Danowska, lekarski, rok II