• Ostatnia zmiana 28.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Klinicznej Biologii Molekularnej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Jacek Nikliński

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. biol. Oksana Kowalczuk

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Bukłaho, Analityka Medyczna V rok            

  e-mail: patrycjabuklaho1997@wp.pl

  tel.: 503509429

   

  Profil prac naukowych:

   

  Podstawy molekularno-biologiczne chorób nowotworowych:
  -ocena poziomu ekspresji genów w rakach płuca, przełyku, jelita grubego, jajników, endometrium
  -badanie zmian epigenetycznych w raku płuca i w zmianach przedrakowych w płucu
  -prognostyczny profil molekularny w niedrobnokomórkowym raku płuca
  -znaczenie markerów limfangiogenezy w raku przełyku
  -ocena ekspresji microRNA u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych operacyjnie
  -ocena ekspresji genów zależnych od FSH u pacjentek z różnym genotypem FSHR w hodowlach komórek ziarnistych

   

  Praca praktyczna:

   

  Oczyszczanie DNA, RNA, reakcje PCR, elektroforeza, sekwencjonowanie NGS

   

  Lista członków:

   

  Patrycja Bukłaho, Analityka Medyczna V rok

  Justyna Barszczowska, Analityka Medyczna V rok

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach