• Ostatnia zmiana 26.10.2015 przez Biuro Karier

  Warsztaty

   

   Forma zajęć Warsztaty
   Temat Zredukuj stres
   Opis
  • rola stresu w życiu człowieka
  • czynniki stresogenne
  • analiza postaw życiowych
  • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji i innych technik radzenia sobie ze stresem
   Data

  05.11.2015

   Godzina 11:00-15:00
   Miejsce Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Pałac Branickich  (sala na parterze naprzeciwko szatni)
   Organizator Biuro Karier UMB
   Prowadzący

  Kaja Brajczewska  - doradca zawodowy pracujący w Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Białymstoku

   Udział Bezpłatny
   Liczba miejsc Ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
   Zgłoszenia Mailowo na adres: bk@umb.edu.pl. W wiadomości należy podać: temat i datę warsztatów, imię, nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów (w przypadku absolwentów rok ukończenia studiów) oraz telefon kontaktowy.