• Ostatnia zmiana 10.11.2015 przez Biuro Karier

  Zasady zakładania i prowadzenia indywidualnej oraz grupowej praktyki stomatologicznej

   

   Forma zajęć Wykład
   Temat Zasady zakładania i prowadzenia indywidualnej oraz grupowej praktyki stomatologicznej
   Grupa docelowa Studenci/Absolwenci kierunku Lekarsko - Dentystycznego

   

   Opis

   

  • Rejestracja indywidualnej i grupowej praktyki stomatologicznej
  • Prowadzenie praktyki stomatologicznej       
  • Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób pracujących w służbie zdrowia
   Data

  21.11.2015r.

   Godzina

  12:00 - 15:00

   Miejsce Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Pałac Branickich (lewe skrzydło, Sala Kolumnowa)

   Organizator

  Biuro Karier UMB
   Prowadzący   

  lek. stom. Jerzy Gryko - Członek Zarządu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w VII kademcji, właściciel prywatnej praktyki stomatologicznej

   Udział Bezpłatny
   Liczba miejsc -
   Zgłoszenia

  Mailowo na adres: bk@umb.edu.pl, należy podać: temat i datę wykładu, imię, nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów (w przypadku absolwentów rok ukończenia studiów) oraz telefon kontaktowy.

   

  Przed wysłaniem zgłoszenia należy  zapoznać sie z  Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Biuro Karier