• Ostatnia zmiana 10.11.2015 przez Biuro Karier

  Jak efektywnie się uczyć? Czyli jak się uczyć aby nie tylko zakuć, zdać, zapomnieć

   

   Forma zajęć Warsztaty
   Temat Jak efektywnie się uczyć? Czyli jak się uczyć aby nie tylko zakuć, zdać, zapomnieć

   

   Opis

   

  • Zapoznanie się z etapami uczenia się
  • Uświadomienie sobie swojego indywidualnego typu uczenia się
  • Zrozumienie faz procesu zapamiętywania
  • Zaznajomienie się z zasadami tworzenia mapy myśli
   Data

  23.11.2015r.

   Godzina

  15:30 - 18:30

   Miejsce Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Pałac Branickich (prawe skrzydło, I piętro, pok.101)

   Organizator

  Biuro Karier UMB
   Prowadzący   

  Sylwester Mariusz Pilipczuk - certyfikowany coach i trener                              

   Udział Bezpłatny
   Liczba miejsc Ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
   Zgłoszenia

  Mailowo na adres: bk@umb.edu.pl, należy podać: temat i datę warsztatów, imię, nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów (w przypadku absolwentów rok ukończenia studiów) oraz telefon kontaktowy.

   

  Przed wysłaniem zgłoszenia należy  zapoznać sie z  Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Biuro Karier