• Ostatnia zmiana 10.11.2015 przez Biuro Karier

  Efektywna komunikacja z pacjentem

   

   Forma zajęć Warsztaty
   Temat Efektywana komunikacja z pacjentem

   

   Opis

   

  • Poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji 
  • Zwrócenie uwagi na komunikacje werbalną i niewerbalną
  • Zaznajomienie z zasadami komunikacji kryzysowej (trudny pacjent)
  • Przybliżenie praktycznych zasad stosowanych w wystąpieniach publicznych
  • Zaznajomienie z zasadami komunikacji z elementami asertywności
   Data

  24.11.2015r.

   Godzina

  15:30 - 18:30

   Miejsce Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,Pałac Branickich (II piętro, Sala Senatu)

   Organizator

  Biuro Karier UMB
   Prowadzący   

  Sylwester Mariusz Pilipczuk - certyfikowany coach i trener

   Udział Bezpłatny
   Liczba miejsc Ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
   Zgłoszenia

  Mailowo na adres: bk@umb.edu.pl, należy podać: temat i datę warsztatów, imię, nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów (w przypadku absolwentów rok ukończenia studiów) oraz telefon kontaktowy.

   

  Przed wysłaniem zgłoszenia należy  zapoznać sie z  Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Biuro Karier