• Ostatnia zmiana 10.11.2015 przez Biuro Karier

  Profesjonalne CV i list motywacyjny jako wizytówka osoby poszukującej pracy

   

   Forma zajęć Warsztaty
   Temat

  Profesjonalne CV i list motywacyjny jako wizytówka osoby poszukującej pracy

   

   Opis

   

  • Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych
  • Najczęściej popełniane błędy w przygotowywaniu CV i listach motywacyjnych
  • Poznanie nowoczesnych technik kreacji CV oraz stworzenie „elevator pitch”
  • Przygotowanie własnego CV i listu motywacyjnego
   Data

  25.11.2015r.

   Godzina

  12:00-15:00

   Miejsce

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,Pałac Branickich (II piętro, Sala Senatu)

   Organizator

  Biuro Karier UMB
   Prowadzący   

  Sylwester Mariusz Pilipczuk - certyfikowany coach i trener

   Udział Bezpłatny
   Liczba miejsc Ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
   Zgłoszenia

  Mailowo na adres: bk@umb.edu.pl, należy podać: temat i datę warsztatów, imię, nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów (w przypadku absolwentów rok ukończenia studiów) oraz telefon kontaktowy.

   

  Przed wysłaniem zgłoszenia należy  zapoznać sie z  Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Biuro Karier