• Ostatnia zmiana 10.07.2017 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  LKE i WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ

   

  • Wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.:  

  http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

   

  • Instrukcje wypełniania wniosku do LKE znajdują się na stronie:

  http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_03/6cafe83005df4ae096b52c499ea5e7fa.pdf

   

  • Wykaz osób w jednostce uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych:

   

  L.p.

  Nazwisko i imię

  Rodzaj wyznaczenia

  Nr wyznaczenia

  Data ważności

  Kwalifikacje

  Stopień/tytuł naukowy

  Szkolenie

  Staż w latach

  1.

  Małgorzata Mackiewicz

  Planujący Wykonujący Uśmiercający

  004/2015 004/2015 009/2015

  13.10.2020 13.10.2020 24.11.2020

  mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA

  7

  2.

  Katarzyna Podłaszczyk

  Wykonujący Uśmiercający

  017/2016 008/2015

  27.04.2021 24.11.2020

  mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA

        3.

  Agnieszka Popielska

  Planujący Wykonujący Uśmiercający

  002/2015 002/2015 004/2015

  13.10.2020 13.10.2020 24.11.2020

  mgr biologii

  2015 PolLASA

  8

   

        4.

  Aneta Czeladko

  Wykonujący Uśmiercający

  CMD/001/2017

   005/2015

  03.01.2022

   24.11.2020

  technik wet.

  2015 PolLASA

  4

   

       5.

  Krzysztof Tomkiel

  Wykonujący Uśmiercający

  018/2016 013/2015

  27.04.2021 24.11.2020

  lek. wet

  2015 PolLASA

  3

   

       6.

  Anna Maraszkiewicz

  Wykonujący Uśmiercający

  016/2016 012/2015

  12.04.2021 24.11.2020

  technik

  2015 PolLASA

  7

   

       7.

  Julia Szewczyk

  Uczestniczący Uśmiercający

  008/2015 006/2015

  23.11.2020 24.11.2020

  mgr biologii

  2015 PolLASA

  3

   

      8.

  Magdalena   Kućkowska

  Uczestniczący Uśmiercający

  007/2015 007/2015

  23.11.2020 24.11.2020

  mgr biologii

  2015 PolLASA

  3

   

     9.

  Elżbieta Emilia      Łapińska

  Uczestniczący Uśmiercający

  006/2015 011/2015

  23.11.2020 24.11.2020

  inż. rolnik

  2015 PolLASA

  3

   

     10.

  Justyna Klimaszewska

  Uczestniczący Uśmiercający

  20/2016 16/2016

  12.07.2021 12.07.2021

  inż. zootechnik

  2016 PolLASA

  3

   
      11. Kamila Zambrowska Uczestniczący CMD/005/2017 28.05.2022 mgr biologii

  2017

  CMD

  -