• Ostatnia zmiana 15.05.2018 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  LKE i WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ

   

  • Wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.:  

  http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

   

  • Instrukcje wypełniania wniosku do LKE znajdują się na stronie:

  http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_03/6cafe83005df4ae096b52c499ea5e7fa.pdf

   

  • Wykaz osób w jednostce uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych:

   

  Lp.

  Nazwisko i imię

  Rodzaj wyznaczenia

  Nr wyznaczenia

  Data ważności

  Kwalifikacje

  Stopień/tytuł naukowy

  Szkolenie

  Staż

  1.

  Małgorzata Mackiewicz

  Planujący

  Wykonujący

  Uśmiercający

  004/2015

  004/2015

  009/2015

  13.10.2020

  13.10.2020

  24.11.2020

  mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA(1)

  7

  2.

  Katarzyna Podłaszczyk

  Wykonujący

  Uśmiercający

  017/2016

  008/2017

  27.04.2021

  24.11.2020

  mgr inż. zootechnik

  2015 PolLASA(1)

  4

  3.

  Agnieszka Popielska

  Planujący

  Wykonujący

  Uśmiercający

  002/2015

  002/2015

  004/2015

  13.10.2020

  13.10.2020

  24.11.2020

  mgr biologii

  2015 PolLASA(1)

  9

  4.

  Aneta Czeladko

  Wykonujący

  Uśmiercający

  CMD/001/2017

  005/2015

  03.01.2022

  24.11.2020

  technik wet.

  2015 PolLASA(1)

  7

  5.

  Karolina Roszkowska

  Uczestniczący

  CMD/007/2018

  19.04.2023

  lek. wet.

  2018

   CMD(3)

  1 miesiąc

  6.

  Anna Maraszkiewicz

  Wykonujący

  Uśmiercający

  016/2016

  012/2015

  12.04.2021

  24.11.2020

  technik

  2015 PolLASA(1)

  9

  7.

  Julia Szewczyk

  Uczestniczący

  008/2015

  23.11.2020

  mgr biologii

  2015 CMD

  4

  Uśmiercający

  006/2015

  24.11.2020

  2015 PolLASA(1)

  8.

  Magdalena Kućkowska

  Uczestniczący

  007/2015

  23.11.2020

  mgr biologii

  2015 CMD

  4

  Uśmiercający

  007/2015

  24.11.2020

  2015 PolLASA(1)

  9.

  Elżbieta Emilia Łapińska

  Uczestniczący

  006/2015

  23.11.2020

  inż. rolnik

  2015 CMD

  4

  Uśmiercający

  011/2015

  24.11.2020

  2015 PolLASA(1)

  10.

  Justyna Klimaszewska

  Uczestniczący

  040/2017

  25.10.2022

  inż. zootechnik

  2017 CMD(2)

  4

  Uśmiercający

  16/2016

  12.07.2021

  2015 PolLASA(1)

  11.

  Kamila Zambrowska

  Uczestniczący

  CMD/005/2017

  28.05.2022

  mgr biologii

  2017 CMD(1)

  1

  12.

  Ewelina Białous

  Uczestniczący

  CMD/039/2017

  25.10.2022

  technik wet.

  2017 CMD(2)

  8 m-ce

   

  LEGENDA

  2015 PolLASA(1)

  • Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za   ich przeprowadzanie
  • Szkolenie dla osób wykonujących procedury
  • Szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach
  • Szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

  Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA)   w dniach 13-17.07.2015

   

  2015 CMD

  • Szkolenie dla osób uczestniczących w procedurach doświadczalnych

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 20-24.11.2015

  2017 CMD(1)

  • Szkolenie dla uczestniczących w procedurach doświadczalnych

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 24-29.05.2017

  2017 CMD(2)

  • Szkolenie dla uczestniczących w procedurach doświadczalnych

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.10.2017

  2018 CMD (3)

  • Szkolenie dla uczestniczących w procedurach doświadczalnych

  Szkolenie organizowane przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 11-13.04.2018