• Ostatnia zmiana 02.08.2017 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

   

  Biuro projektu:

  Dział Projektów Pomocowych UMB

  ul. Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  tel. 85 748 56 50

  przyjmuje w godz. 7.30 - 15.00

  (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro)