• Ostatnia zmiana 10.01.2018 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Wytyczne do opisu dobrostanu w wniosku do LKE

   

  WYTYCZNE do wypełniania wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej w opisie warunków, w jakim będą utrzymywane zwierzęta w doświadczeniu:

  1. Opis warunków zoohigienicznych pomieszczenia w którym przebywają zwierzęta:

  • Parametry temperatury powietrza
  • Parametry wilgotności względnej
  • Cykl świetlny
  • Liczba wymian powietrza na godzinę

  2. Informację o ilości spożywanej paszy i wody.

  3. Informację o stosowaniu urozmaicenia środowiska.

  4. Uzasadnienie w przypadku niestosowania wzbogacenia.

  5. Informację o planowanej ilości zwierząt przebywających w klatce wg wymogów:
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymanymi w ośrodku(Dz. U UE L 276  z 2010 )

  Wymiary klatek dostępnych w CMD w strefie eksperymentalnej z maksymalną obsadą zwierząt:

   

  MYSZY

  Klatka

  1145 IVC 435 cm2

  1284 IVC 530 cm2

   

  Waga

  Do 20 g

  7

  8

  ponad 20 g do 25 g

  6

  7

  ponad 25 g do 30 g

  5

  6

  ponad 30 g

  4

  5

   

   

  SZCZURY

  Klatka

  1291 IVC 800 cm2

   

   

   

  Waga

  Do 50 g

  4

  ponad 50 g do 100 g

  4

  ponad 100 g do 150 g

  4

  ponad 150 g do 200 g

  3

  ponad 200 g do 300 g

  2

  ponad 300 g do 400 g

  1

  ponad 400 g do 600 g

  1

  ponad 600 g

  nie dotyczy

   

  6. Uzasadnienie w przypadku konieczności utrzymania zwierząt pojedynczo w klatce.

  Zwierzęta, z wyjątkiem tych o naturze samotniczej, powinny być trzymane w stałych grupach społecznych złożonych ze zgodnie współżyjących osobników. W przypadku, kiedy trzymanie zwierząt pojedynczo jest konieczne, okres takiego trzymania powinien być ograniczony do minimum a zwierzę powinno mieć zapewniony kontakt wzrokowy, słuchowy, węchowy lub dotykowy z innymi osobnikami z tej samej grupy społecznej.

  Uzasadnieniem dla trzymania zwierząt społecznych w izolacji lub odzielenia ich od ustalonych grup społecznych na krótki lub długi okres jest:

  1. Stan zdrowia zwierząt (choroba, pogryzienia)

  2. Rekonwalescencja zwierząt po zabiegu

  3. Uniknięcie zaburzenia relacji ustalonych grup badawczych/społecznych przed wprowadzeniem nowego osobnika i niedobraniem zwierząt

  4. Upadki pozostałych osobników  w klatce lub zastosowanie humanitarnego uśmiercenia przed zakończeniem procedury

  5. W sytuacji kiedy wpływ innych osobników w klatce może zaburzać wykonywaną czynność w procedurze i uzyskanie wiarygodnych wyników

  7. Informację o dokonywaniu  codziennej kontroli stanu zdrowia zwierząt (karty obserwacji)

  8. Informację o czasie trwania potrzebną do adaptacji / aklimatyzacji (handling) zwierząt (w przypadku, gdy nie uwzględniono w opisie planowania procedur)