• Ostatnia zmiana 05.09.2017 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja II edycja

  Uwaga!!! Rekrutacja do II edycji projektu rozpocznie się od października 2017 roku. Szczegóły dot. dokładnego terminu zostaną zamieszczone pod koniec września br.

   

  Informacje dla studentów

  W ramach realizacji projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym zapraszamy studentów UMB kierunku:

  • lekarskiego - VI roku,
  • fizjoterapii - III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.),
  • pielęgniarstwa -  III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.).

   

  do bezpłatnego udziału projekcie, którego celem jest przygotowanie studentów ww. kierunków do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

   

  W ramach realizacji projektu, odbywać się będą:

  • warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa i 1 zagraniczna – Norwegia – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd)).

   

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z poprzedniego roku,
  • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2 - deklaracja pisemna studenta w dokumentacji rekrutacyjnej (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną).

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2017/2018. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będzie wyższa średnia ocen z poprzedniego roku.

   

  Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) zamieszczony na stronie, można dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro) lub przesłać na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji Anny Piłaszewicz – anna.pilaszewicz@umb.edu.pl w terminie od 2 października 2017 do 31 października 2017.

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50.

   

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

   

   

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

   

  Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy

  Załącznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa

  Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika

  Załącznik nr 4. Oświadczenie o rezygnacji