• Ostatnia zmiana 26.04.2018 przez Administrator UMB

  Rekrutacja II edycja

  Informacje dla studentów II edycji projektu

  W ramach realizacji projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym zapraszamy studentów UMB studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku:

   

  · lekarskiego - VI roku,

  · fizjoterapii - III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.),

  · pielęgniarstwa -  III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.).

  do bezpłatnego udziału projekcie, którego celem jest przygotowanie studentów ww. kierunków do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

   

  W ramach realizacji projektu, odbywać się będą:

  • warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa i 1 zagraniczna – Norwegia (Bergen) lub Hiszpania (Pampeluna) – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd)).

   

  Rekrutacja w dniach: 02 października - 06 listopada 2017

  Liczba miejsc ograniczona!

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z poprzedniego roku,
  • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2 - deklaracja pisemna studenta w dokumentacji rekrutacyjnej (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną),

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2017/2018. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będą powyższe kryteria oraz kolejność zgłoszeń.

   

  Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) (tylko na etapie rekrutacji) zamieszczony na stronie, można:

  - otrzymać i wypełnić na miejscu w Biurze projektu,

  - dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro) lub

  - przesłać na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji Anny Piłaszewicz – anna.pilaszewicz@umb.edu.pl w terminie od 2 października 2017 do 06 listopada 2017.

   

  Pozostałe dokumenty tj. Deklarację uczestnictwa i Oświadczenie uczestnika należy wypełnić i przynieść po zakończonej rekrutacji.

  O wynikach rekrutacji uczestnicy będą poinformowani mailowo.

   

  Wszystkie osoby, które w terminie złożyły formularze zgłoszeniowe otrzymały drogą elektroniczną informację o wynikach rekrutacji.

   

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50.

   

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

   

   

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

   

  Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy

  Załącznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa

  Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika

  Załącznik nr 4. Oświadczenie o rezygnacji