• Ostatnia zmiana 15.05.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  Harmonogram zajęć II edycja

   

  II EDYCJA PROJEKTU rok akademicki 2017/2018

   

  Zadanie 1. Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu - na wejściu do projektu

  Od 20 listopada 2017 do 6 grudnia 2017 rozpoczynamy Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu (na wejściu do projektu) - cykl indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

  Miejsce spotkań: Sala wykładowa UMB nr 101 prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

  Szczegółowe Informacje i harmonogram zostaną przekazane i omówione na spotkaniu organizacyjnym w dn. 14 listopada 2017.

   

  Zadanie 1. Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu - na zakończenie uczestnictwa w projekcie

  Termin: 14 - 21 maja 2018 (zapisy on-line, szczegóły na mailu).

   

  Zadanie 2. Warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym

  • I grupa: 15 - 16 grudnia 2017 r. (piątek w godz. 15.00 - 20.30, sobota w godz. 8.30 - 15.00)
  • II grupa: 19 - 20 stycznia 2018 r. (piątek w godz. 15.00 - 20.30, sobota w godz. 8.30 - 15.00) .

  Miejsce warsztatów: Sala wykładowa UMB nr 101 prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro (mapka w załączeniu)

   

  Zadanie 3. Warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym

  • I grupa: 16 - 17 lutego 2018 r. (piątek w godz. 15.00 - 20.30, sobota w godz. 8.30 - 15.00)
  • II grupa: 23 - 24 lutego 2018 r.. (piątek w godz. 15.00 - 20.30, sobota w godz. 8.30 - 15.00)

  Miejsce warsztatów: Sala wykładowa UMB nr 101 prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

   

  Zadanie 4. Dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych

  • I grupa:  02 - 03 marca 2018 r. (piątek w godz. 15.00 - 20.00, sobota w godz. 09.00 - 14.00)
  • II grupa: 16 - 17 marca 2018 r. (piątek w godz. 15.00 - 20.00, sobota w godz. 09.00 - 14.00)

  Miejsce warsztatów: Sale Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Mieszka I 4 B, 15-054 Białystok. Warsztaty będzie prowadzić 3 wykładowców UMB i trener wybrany w wyniku zapytania ofertowego.

   

  Zadanie 5. Wizyty studyjne w projekcie - krajowa

  Planowany termin I, II, III i IV grupy - 12, 13, 14 i 20 marca 2018

  Miejsce wizyty: jednodniowa wizyta studyjna krajowa odbędzie się w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku, ul. Swobodna 38/ 9.

   

  Zadanie 5. Wizyty studyjne w projekcie - zagraniczna

  Miejsce wizyty: Comlejo Hospitalario de Navarra w Pampelunie, Hiszpania

  Planowane terminy:

  • I grupa - 16 - 20 kwietnia  2018 (dwa dni na podróż, trzy dni pobyt)
  • II grupa - 22 - 26 kwietnia 2018 (dwa dni na podróż, trzy dni pobyt)

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych - w budżecie Projektu zaplanowano przyznanie każdemu z Państwu stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania w kwocie 50 euro za każdy dzień pobytu za granicą, liczone od godziny wylotu samolotu z Polski do godziny przylotu do Polski (budżet projektu nie zawiera dodatkowych środków na ubezpieczenie NNW, dlatego też każdy student - uczestnik projektu musi obligatoryjnie ubezpieczyć się samodzielnie na czas wyjazdu, zalecamy też wyrobienie w NFZ karty EKUZ).

  W związku z tym jesteście Państwo zobowiązani we własnym zakresie dokonać samodzielnie lub w grupach rezerwacji noclegów (4 doby) w Pampelunie w zadeklarowanym terminie.

  Podpisywanie umów stypendialnych będzie realizowane przez Dział Spraw Studenckich o czym zostaniecie Państwo poinformowani w osobnych mailach nastąpi to bliżej terminu realizacji wizyty studyjnej.