• Ostatnia zmiana 18.09.2017 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja II edycja

  Uwaga!!! Rekrutacja do II edycji projektu rozpocznie się od października 2017 roku. Szczegóły dot. dokładnego terminu zostaną zamieszczone pod koniec września br.

   

  Informacje dla studentów

   W ramach realizacji projektu pn. Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB zapraszamy studentów UMB kierunku:

  • techniki dentystyczne           - III roku (studiów I st.),
  • lekarsko-dentystycznego      - V roku, 

   

  do bezpłatnego udziału projekcie, którego celem jest przygotowanie studentów ww. do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie nowoczesnych technik protetycznych CAD-CAM i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym.

  W ramach realizacji projektu studenci otrzymają:

  1. Wsparcie kompetencji informatycznych w zakresie obsługi systemu CAD-CAM obejmujące:

  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu,
  • warsztaty z obsługi CAD-CAM,
  1. MODUŁ I- warsztaty z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM,
  2. MODUŁ II - 2-dniowe warsztaty wyjazdowe, prowadzone w języku angielskim,
  • wizytę studyjną.

  2.  Wsparcie kompetencji komunikacyjnych studentów obejmujące:

  • dodatkowe  zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej realizowane w formie projektu,
  • warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym.

   

  Szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu zawarte są w § 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.

  Kryteria rekrutacji dotyczące kierunku techniki dentystyczne:

  • wszyscy chętni studenci z ww. kierunku

   

  Kryteria rekrutacji dotyczące kierunku lekarsko-dentystycznego:

  • pierwszeństwo mają studenci z najlepszymi ocenami z przedmiotu Protetyka - minimalna ocena, która pozwoli na zakwalifikowanie się do Projektu wynosi: 4.0,
  • kolejność zgłoszeń.

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2017/2018. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Formularze zgłoszeniowe (załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy - kier. techniki dentystycznezałącznik 2formularz zgłoszeniowy - kier. lekarsko-dentystyczny) zamieszczone na stronie, można dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro) lub przesłać na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji Anny Piłaszewicz – anna.pilaszewicz@umb.edu.pl.

   

  Uwaga!!! W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc w Projekcie przewidzianych na dany rok akademicki, o których mowa w § 4 pkt 6, przeprowadzona zostanie rekrutacja dodatkowa na warunkach określonych w § 4 pkt 9.

   

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy - kier. techniki dentystyczne

  Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy - kier. lekarsko-dentystyczny

  Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa

  Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika

  Załącznik nr 5. Oświadczenie o rezygnacji

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.