• Ostatnia zmiana 15.05.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  Aktualności II edycja

  II EDYCJA PROJEKTU rok akademicki 2017/2018

  14 maja 2018

  Od 14 do 21 maja 2018 rozpoczynamy Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu (na zakończenie uczestnictwa w projekcie) - cykl indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (zapisy on-line, szczegóły na mailu).

   

  09 maja 2018

  W ramach zadania 5. Wizyty studyjne zagraniczne - 24 studentów UMB podzielonych na dwie grupy w okresie 16 - 26 kwietnia br. wyjechało na pięć dni do Pampeluny (Hiszpania) (w tym trzydniowa wizyta). Plan pobytu obejmował zapoznanie się z organizacją opieki geriatrycznej oraz z organizacją kształcenia z zakresu geriatrii w jednym z autonomicznych regionów Hiszpanii - regionie Nawarra w następujących instytucjach opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego w Pampelunie:

  • Oddział Geriatrii Complejo Hospitalario de Navarra (specyfika opieki nad pacjentem starszym w warunkach szpitala ostrego),
  • Dom Opieki Casa de Misericordia (organizacja opieki długoterminowej nad osobami starszymi),
  • Oddział Psychogeriatrii Szpitala Psychiatrycznego Padre Menni (organizacja opieki nad pacjentami z demencją i innymi zaburzeniami psychogeriatrycznymi),
  • Placówka hiszpańskiego Czerwonego Krzyża - Cruz Roja (praca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz aktywizacji osób starszych, programy dla osób z zaburzeniami pamięci i ich opiekunów rodzinnych) (o wizycie polskich studentów medycyny pisał Czerwony Krzyż) https://www.facebook.com/CruzRojaNavarra/photos/a.158057704228494.31062.158043710896560/1864944540206460/?type=3&theater

  https://www.facebook.com/CruzRojaNavarra/photos/a.158057704228494.31062.158043710896560/1872146806152900/?type=3&theater

  • Wydział Nauk o Zdrowiu (Facultad Ciencias de la Salud) Uniwersytetu Państwowego Nawarry.

  Fotorelację z wizyty studyjnej oraz pobytu w Pampelunie i San Sebastian „oczami” naszych studentów można zobaczyć na fb i stronie głównej UMB https://www.facebook.com/UMBialystok/posts/1778878425506121 i https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/17737,Wizyta_studyjna_studentow_UMB_w_Pampelunie  oraz na fb Działu Projektów Pomocowych https://www.facebook.com/search/str/projekty+pomocowe+umb/keywords_search

  Dobiega końca realizacja 2. edycji projektu. Przed uczestnikami projektu zostanie tylko spotkanie z doradcą zawodowym. W chwili obecnej trwa ustalanie harmonogramu spotkań, szczegóły na mailu już wkrótce.

   

  04 kwietnia 2018

  Realizacja zadań w projekcie w kwietniu 2018:

  Zadanie 5. Wizyta studyjna zagraniczna

  • 16 - 20 kwietnia 2018 - I grupa
  • 22 - 26 kwietnia 2018 - II grupa

  Szczegóły i program wizyty zostały wysłane na pocztę elektroniczną.

   

  22 lutego 2018

  Realizacja zadań w projekcie w marcu 2018:

  Zadanie 4. Dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych

  • 02 - 03 marca 2018 (piątek - sobota) - I grupa
  • 16 - 17 marca 2018 (piątek - sobota) - II grupa

   

  Zadanie 5. Wizyta studyjna krajowa

  Jednodniowa wizyta w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii w marcu w dniach 12, 13, 14 i 20 marca 2018,

  Szczegółowe informacje zostaną wysłane na pocztę elektroniczną.

   

  09 lutego 2018

  Realizacja zadań w projekcie w lutym 2018:

  Zadanie 3. Warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym

  • 16 - 17 lutego 2018 (piątek - sobota) - I grupa
  • 23 - 24 lutego 2018 (piątek - sobota) - II grupa

  Przed rozpoczęciem warsztatów przewidziano półgodzinne spotkanie z kierownikiem projektu dot. wizyty studyjnej w Pampelunie.

  Szczegółowe informacje zostaną wysłane na pocztę elektroniczną.

   

  15 stycznia 2018

  Uwaga! Dotyczy Zadania 4. Dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych

  Na Państwa prośbę nastąpiła zmiana terminu rozpoczęcia warsztatów grupy I z 09 - 10 marca 2018 na 02- 03 marca 2018.

  Pozostałe informacje (miejsce warsztatów i godziny rozpoczęcia) pozostają bez zmian.

   

  03 stycznia 2018

  Uwaga! Rozpoczynamy zapisy na Dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych (Zadanie 4)

  Planowane terminy warsztatów:

  • I grupa: 09 - 10 marca 2018
  •  II grupa: 16 - 17 marca 2018 r

  Zapisy na warsztaty tylko w formie online - szczegóły na mailu.

   

  13 grudnia 2017

  Od dziś rozpoczynają się zapisy na Warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym (I i II grupa)

  Planowane terminy warsztatów:

  ·  I grupa: 16 - 17 lutego 2018 r.

  ·  II grupa: 23 - 24 lutego 2018 r.

  Zapisy na warsztaty tylko w formie online - szczegóły na mailu.

   

  20 listopada 2017

  Wizyta studyjna zagraniczna odbędzie w Comlejo Hospitalario de Navarra w Pampelunie, Hiszpania w ramach Zadania 5. Wizyty studyjne w projekcie.

  Planowane terminy wizyty:

  • I grupa - 15 - 21 kwietnia 2018 (dwa dni na podróż, trzy dni pobyt)
  • II grupa - 22 - 28 kwietnia 2018 (dwa dni na podróż, trzy dni pobyt)

  Uwaga! Zapisy na wizytę studyjną zagraniczną tylko w formie online - szczegóły na mailu.

  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych - w budżecie Projektu zaplanowano przyznanie każdemu z Państwu stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania w kwocie 50 euro za każdy dzień pobytu za granicą, liczone od godziny wylotu samolotu z Polski do godziny przylotu do Polski (budżet projektu nie zawiera dodatkowych środków na ubezpieczenie NNW).

  W związku z tym jesteście Państwo zobowiązani we własnym zakresie dokonać samodzielnie lub w grupach rezerwacji noclegów (4 doby) w Pampelunie w zadeklarowanym terminie.

  Dokładne terminy Państwa podróży zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargu na usługę transportową - pod koniec stycznia 2018.

  Podpisywanie umów stypendialnych będzie realizowane przez Dział Spraw Studenckich o czym zostaniecie Państwo poinformowani w osobnych mailach nastąpi to bliżej terminu realizacji wizyty studyjnej.

   

  16 listopada 2017

  Od dziś rozpoczynają się zapisy na warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym (Zadanie 2).

  Planowane terminy warsztatów:

  ·  I grupa: 15 - 16 grudnia 2017 r.

  ·  II grupa: 19 - 20 stycznia 2018 r.

  Zapisy na warsztaty tylko w formie online - szczegóły na mailu.

   

  15 Listopada 2017

  Od 20 listopada 2017 do 6 grudnia 2017 rozpoczynamy Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu (na wejściu do projektu) - cykl indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

   

  09 Listopada 2017

  W dniu 14 listopada (wtorek) o godzinie 18.00 w sali wykładowej nr 101 (prawe skrzydło Pałacu Branickich I piętro - mapka w załączeniu) odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników do II edycji projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" z kierownik projektu Panią dr hab. Zytą Beatą Wojszel i z członkami zespołu Projektowego.

  Serdecznie zapraszamy!

   

  09 Listopada 2017

  Dziś zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do II edycji projektu.

  Wszystkie osoby, które w terminie złożyły formularze zgłoszeniowe otrzymały drogą elektroniczną informację o wynikach rekrutacji.

   

  08 Listopada 2017

  Zapraszamy na stronę internetową Polskiego Radia Białystok i Medycyny Praktycznej gdzie opublikowano wywiad z kierownikiem projektu Panią dr hab. Zytą B. Wojszel oraz artykuły dot. celów i realizacji projektu.

  http://www.mp.pl/pacjent/aktualnosci/174726,studenci-umb-ucza-sie-jak-interdyscyplinarnie-leczyc-seniorow

  http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/138275

  http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/149017
   

  07 Listopada 2017

  Dobiegła końca rekrutacja do II edycji projektu.

  O wynikach rekrutacji będziemy Państwa informować indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej w najbliższym czasie.

   

  02 października 2017

  W dniach 02.10 - 06.11.2017 trwa rekrutacja do II edycji projektu.

   

  Informujemy, iż w ramach realizacji projektu nadal będziemy współpracować z Complejo Hospitalario de Navarra w Pampelunie, Hiszpania.