• Ostatnia zmiana 19.03.2015 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Organizacja zajęć

  • Program Studiów
    
  • czas trwania studium - 2 semestry,
  • system zajęć - zaoczny (sobotnio-niedzielne zjazdy w miesiącu),
  • studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych
  • lokalizacja - Collegium Novum UMB (Blok M) ul. Waszyngtona 15a.
  • materiały dydaktyczne, klimatyzowana sala wykładowa, catering w przerwach.