• Ostatnia zmiana 15.03.2017 przez Biuro ds. Jakości Kształcenia

  Skład

   

  Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbara Mroczko – Przewodniczący  Zespołu

   

  Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. Adrian Chabowski

   

  Nauczyciele akademiccy:

   

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  dr hab. Renata Makarewicz Żukowska

  dr Marek Niczyporuk

   

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  prof. dr hab.  Barbara Głowińska-Olszewska

  prof. dr hab. Ewa Olszewska

  dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz

  prof. dr hab. Alicja Wasiluk

  dr hab. Zyta Wojszel

   

  Przedstawiciele Studentów:

  Jakub Iżycki-Herman

  Mateusz Wojciech Grochowski

  Klaudia Cicha

  Hubert Janowski

  Urszula Świerzbińska

  Jagoda Bubak

   

  Przedstawiciele Doktorantów:

  mgr Anna Krentowska

  mgr Krystyna Gromkowska-Kępka

  mgr Magda Orzechowska

   

  Przedstawiciel Konsultantów Wojewódzkich:

  prof. dr hab. Joanna Zajkowska

   

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych:

  mgr Marek Karp - p.o.  dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  dr Janusz Pomaski 

   

  osoby wskazane przez Rektora:

  dr  Olga Martyna Koper

  dr Agnieszka Kulczyńska-Przybik

   

   

  Zobacz galerię