• Ostatnia zmiana 19.03.2018 przez Dział Spraw Studenckich

  Aktualności

  Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd"-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym", finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.  Szanowni Studenci i Doktoranci,

  W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy na studia i praktykę w Programie Erasmus+ studentów niepełnosprawnych z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności będą finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER).

  Aby zapoznać się z warunkami przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 kliknij w link: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/4_warunki-niepelnosprawnosc-2017_final.pdf

   

  Ogólne zasady rekrutacji na wyjazdy w programie Erasmus+ są dostępne na stronie internetowej: https://www.umb.edu.pl/s,4274/Wyjazdy_studentow

      

  Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd"-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym", finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.

      

  Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 można skorzystać z pomocy psychologicznej.

  Porad będzie udzielał dr Grzegorz Zalewski. Na indywidualne spotkania zapraszamy w każdy wtorek (od 11.10 do 20.12.2016) od godz. 18.00-20.00, pokój 4.26 przy ul. Szpitalnej 37.

  Zapraszamy. 

     Szanowni Studenci i Doktoranci!!!

  Politechnika Łódzka we współpracy z Radą Studentów z Niepełnosprawnościami PŁ wydała kolejny numer czasopisma studenckiego "Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych (AION)". 

  Wersja elektroniczna czasopisma, w formacie dostępnym dla osób z dysfunkcjami wzroku, zamieszczona jest na stronie: http://bon.p.lodz.pl/  w zakładce czasopismo AION

   

  Serdecznie zachęcamy do lektury.

      

  Szanowni Studenci i Doktoranci!!!

  Przyjmujemy zapisy na BEZPŁATNE ZAJĘCIA NA BASENIE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z ORZECZENIEM

  O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  Zajęcia będą odbywały się we wtorki o godz. 19.15-20.00 oraz we czwartki o godz. 20.00-20.45 na basenie MOSiR

  ul. Włókiennicza 4.

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Spraw Studenckich pok. 27.

  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z pływalni!!!

      

  Szanowni Studenci i Doktoranci,

  Fundacja Edukacji Nowoczesnej zachęca do zapoznania się z publikacją pt. „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców”. Poradnik został przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach edukacji ekonomicznej. Publikacja zawiera uszczegółowione informacje na temat wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

  Aby zapoznać się z publikacją, kliknij w link

      

  Szanowni Studenci i Doktoranci!!!

  Niniejszym informujemy, że Politechnika Łódzka we współpracy z Radą Studentów z Niepełnosprawnościami PŁ wydała czasopismo studenckie "Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych (AION)". Głównym celem pisma jest zachęcenie młodych osób z niepełnosprawnościami do studiowania i podejmowania innych aktywności włączających w życie społeczne.

  Wersja elektroniczna czasopisma, w formacie dostępnym dla osób z dysfunkcjami wzroku, zamieszczona jest na stronie: http://bon.p.lodz.pl/?czasopismo-aion,54 

  Serdecznie zachęcamy do lektury.

      

  Szanowni Studenci,

  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Miasto Białystok realizuje Program "Aktywny Samorząd"-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowany ze środków PFRON. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

  Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społęcznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem telefonu (85) 869 65 50; (85) 869 65 65 lub na stronie internetowej http://www.bialystok.pl 

      

  Drodzy Studenci i Doktoranci!!!

  Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS” w partnerstwie z Fundacją Szansa Dla Niewidomych w Białymstoku realizuje projekt „Pełnosprawny Białystok”.

  Pełnosprawny Białystok to portal internetowy umożliwiający Osobom z Niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia.

  Na portalu są wskazane i szczegółowo opisane miejsca dostępne dla Osób z Niepełnosprawnością.

  http://pelnosprawny.bialystok.pl

  Serdecznie zachęcamy do korzystania z portalu.   

  Drodzy studenci!

  Będą zmiany w zasadach wyrabiania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na temat zasad wyrabiania kart parkingowych znajdą Państwo TUTAJ.  Zachęcamy również do zapoznania się z informatorem jak nabyć nową kartę parkingową - w celu otwarcia informatora należy kliknąć TEN LINK

      

  Szanowni Studenci/Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!

  Zapraszamy serdecznie do wypełnienia elektronicznej ankiety, której celem jest zidentyfikowanie potrzeb Studentów/Absolwentów UMB w zakresie działalności Biura Karier UMB. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej przygotować Państwa do wejścia i funkcjonowania na rynku pracy. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmie jedynie 3-4 minuty. 

  Aby przejść do ankiety należy KLIKNĄĆ TUTAJ.

     Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Przełamać bariery" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy).  Więcej szczegółów na temat projektu, w tym informacje o sposobie aplikowania, znajdą Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. (Przejście na stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy). 

      

   

  Już 26 listopada 2014r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ulicy Szpitalnej 37 odbędzie się Kariera Medyka - wydarzenie mające na celu stworzenie studentom i absolwentom możliwości nawiązania kontaktu z pracodwacami, udziału w warsztatach i wykładach oraz poznania ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego w trakcie studiów oraz po ich zakończeniu. 

  Zapraszamy do udziału - my także tam będziemy! 

  Przekierowanie na stronę internetową wydarzenia Kariera Medyka. 

      

  W Czytelni Studenckiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku utworzone zostało stanowisko przeznaczone dla Osób niepełnosprawnych. 

  Komputer został wyposażony w specjalną klawiaturę dla osób słabowidzących, specjalistyczne oprogramowanie powiększające obraz na ekranie ZoomText Magnifier/Reader 10 i syntezator mowy IVONA, umożliwiający osobom słabowidzącym i niedosłyszącym pełne i swobodne korzystanie z zasobów komputera. Dla Osób słabowidzących dostępna jest lupa Ruby XL HD. Jest to przenośny powiększalnik o 5-calowym ekranie i obrazie w jakości HD. Ruby XL HD gwarantuje powiększenie od 2 x do 14x, a różne tryby kolorów pozwalają na dostosowanie tekstu do potrzeb użytkownika. Lupa jest łatwa w użytkowaniu. Oznaczone kolorami przyciski dotykowe ułatwiają regulację powiększenia, wybór trybu kolorów albo dodanie linii Odczytu i Maski. Praktyczna podstawka i uchwyt sprawiają, że używanie lupy nie jest męczące dla czytelnika.

  Serdecznie zapraszamy do korzystania z zakupionych sprzętów jednocześnie przypominając, iż mogą Państwo zgłaszać potrzebę zakupu dodatkowych przedmiotów ułatwiających proces kształcenia. 

  Zakupione przedmioty mogą Państwo obejrzeć w galerii zdjęć. 

     

  7 października 2014 r. ruszyła kolejna edycja bezpłatnych zajęć na pływalni dla studentów i doktorantów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki w godzinach wieczornych na pływalni przy ul. Włókienniczej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu dopisania się do listy uczestników. W razie pytań prosimy o kontakt.

      

  Od 1 marca do 30 maja 2014 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbył się kurs języka migowego I stopnia dedykowany nauczycielom akademickim. Kurs przeprowadzili certyfikowani wykładowcy i tłumacze języka migowego ze Stowarzyszenia Mig-iem, pracujący na co dzień z osobami niesłyszącymi. Pozytywną ocenę oraz zaświadczenia odbycia kursu otrzymało 26 osób prowadzących zajęcia ze studentami naszej Uczelni. 

   

   

  Informujemy, iż Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiada sprzęty ułatwiające korzystanie z jej zasobów Osobom z niepełnosprawnością wzrokową  - elektroniczną lupę powiększającą, specjalną klawiaturę z kontrastowymi klawiszami oraz program komputerowy umożliwiający m.in. czytanie wskazanego tekstu czy też powiększanie treści wyświetlanych na monitorze komputera. Zachęcamy Państwa do zgłaszania potrzeby zakupu innych sprzętów, które ułatwiłyby Państwu funkcjonowanie na naszej Uczelni. 

     

  7 października 2014 r. ruszyła kolejna edycja bezpłatnych zajęć na pływalni dla studentów i doktorantów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki w godzinach wieczornych na pływalni przy ul. Włókienniczej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu dopisania się do listy uczestników. W razie pytań prosimy o kontakt.

      

  Od 1 marca do 30 maja 2014 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbył się kurs języka migowego I stopnia dedykowany nauczycielom akademickim. Kurs przeprowadzili certyfikowani wykładowcy i tłumacze języka migowego ze Stowarzyszenia Mig-iem, pracujący na co dzień z osobami niesłyszącymi. Pozytywną ocenę oraz zaświadczenia odbycia kursu otrzymało 26 osób prowadzących zajęcia ze studentami naszej Uczelni. 

   

   

  Informujemy, iż Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiada sprzęty ułatwiające korzystanie z jej zasobów Osobom z niepełnosprawnością wzrokową  - elektroniczną lupę powiększającą, specjalną klawiaturę z kontrastowymi klawiszami oraz program komputerowy umożliwiający m.in. czytanie wskazanego tekstu czy też powiększanie treści wyświetlanych na monitorze komputera. Zachęcamy Państwa do zgłaszania potrzeby zakupu innych sprzętów, które ułatwiłyby Państwu funkcjonowanie na naszej Uczelni. 

     

  7 października 2014 r. ruszyła kolejna edycja bezpłatnych zajęć na pływalni dla studentów i doktorantów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki w godzinach wieczornych na pływalni przy ul. Włókienniczej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu dopisania się do listy uczestników. W razie pytań prosimy o kontakt.

      

  Od 1 marca do 30 maja 2014 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbył się kurs języka migowego I stopnia dedykowany nauczycielom akademickim. Kurs przeprowadzili certyfikowani wykładowcy i tłumacze języka migowego ze Stowarzyszenia Mig-iem, pracujący na co dzień z osobami niesłyszącymi. Pozytywną ocenę oraz zaświadczenia odbycia kursu otrzymało 26 osób prowadzących zajęcia ze studentami naszej Uczelni.