• Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku.
  • Ostatnia zmiana 18.11.2014 przez Biuro Karier

    Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku

     

    Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w Białymstoku powstało w 2009 roku. Działa ono na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Realizuje projekty mające na celu podnoszenie umiejętności zawodowych i psychospołecznych osób z niepełnosprawnością i wprowadzanie ich na otwarty rynek pracy.

    Obecnie Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego