• Ostatnia zmiana 19.11.2014 przez Biuro Karier

  Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

   

  Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) wspiera rozwój lokalnych innowacyjnych firm i kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród studentów, absolwentów oraz pracowników nauki. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, dostępie do wiedzy oraz globalnym kontaktom, BPN-T wspiera rozwój przedsięwzięć opartych na nowoczesnych technologiach i pomaga w pozyskaniu inwestorów. Preferowane przez Park sektory to te, które wiążą się z wysokim stopniem innowacyjności.

   

  Na infrastrukturę BPN-T składa się Inkubator Technologiczny oraz Centrum Technologiczne

  Inkubator Technologiczny to miejsce dla osób, które dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą, a także dla tych, których firma istnieje na rynku nie dłużej niż 3 lata. W inkubatorze pomagamy młodym firmom stawiać pierwsze kroki w świecie biznesu. Oferta to nie tylko wynajem powierzchni biurowej po preferencyjnych cenach, dostęp do nowoczesnej infrastruktury i wsparcie promocyjne, ale także szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia i rozwijania działalności. Młode firmy skorzystają również dzięki sąsiedztwu innych start-upów, dojrzałych firm z Centrum Technologicznego oraz instytucji badawczych, do stworzenia swoich kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń oraz praktyk zawodowych. Jest to także niepowtarzalna szansa na skorzystanie z praktycznych porad doświadczonych menadżerów.

  Lokatorami Inkubatora są firmy opierające swoją działalność o zastosowanie nowoczesnych technologii z sektora ICT, medycyny, automatyki i robotyki, elektroniki, e-marketingu, aplikacji mobilnych, e-commerce, telekomunikacji oraz grafiki komputerowej

  Centrum Technologiczne to miejsce, w którym dzięki zaawansowanej infrastrukturze badawczo-rozwojowej, spotyka się strefa nauki oraz biznesu. Wynajmowane są tam biura dla dojrzałych firm prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą. Poprzez udostępnienie infrastruktury znajdującej się w Centrum Technologicznym, BPN-T wspiera komercjalizację rezultatów badań naukowych oraz inicjuje i usprawnia transfer technologii.

   

  W BPN_T powstały laboratoria: Laboratorium Obrazowania Molekularnego, Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej, Prototypownia 3D, Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Interaktywnej

   

  Planowane są także poniższe laboratoria: Laboratorium o profilu biomedycznym, Laboratorium w branży fizykochemicznej

   

  Park buduje społeczność ludzi kreatywnych, otwartych i przedsiębiorczych. Bycie jego członkiem jest źródłem cennych kontaktów i nowych projektów

   

  BPN-T oferuje: inkubację firm, pomoc w znalezieniu inwestora, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, szkolenia i doradztwo dla firm – Lokatorów BPN-T, udostepnienie nowoczesnej infrastruktury (laboratoria, Prototypownia 3D, biura, sale konferencyjne).