• Ostatnia zmiana 19.11.2014 przez Biuro Karier

    Państwowa Inspekcja Pracy

     

    Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. W ramach swojej działalności PIP organizuje spotkania mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy u pracodawców, pracowników ora przyszłych pracowników.