• Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii UMB.
  • Ostatnia zmiana 19.11.2014 przez Biuro Karier

    Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii UMB

     

    Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii wspomaga pracowników oraz studentów Uniwersytetu w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. BOWITT przeprowadza analizę potencjału komercjalizacyjnego wyników prac badawczych prowadzonych na UMB, kieruje procesem uzyskania ochrony praw wyników prac badawczych, sporządza wstępne wyceny i oceny merytoryczne wyników prac badawczych. Biuro sporządza również analizy opłacalności w procesie komercjalizacji, opracowuje dokumentację sprzedażową i ofertową. BOWITT wspomaga badanie rynku i identyfikację kluczowych klientów zainteresowanych udziałem w procesie komercjalizacji oraz nawiązuje i utrzymuje relacje z partnerami biznesowymi. BOWITT prowadzi również aktywną promocję idei komercjalizacji wyników badań naukowych wśród pracowników, doktorantów i studentów UMB