• Ostatnia zmiana 19.11.2014 przez Biuro Karier

    Studenckie Towarzystwo Naukowe UMB

     

    Studenckie Towarzystwo Naukowe jest organizacją studencką zrzeszającą studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pracujących naukowo i mających osiągnięcia w różnych dziedzinach nauk medycznych. Członkowie Studenckiego Towarzystwa Naukowego organizują dla studentów szkolenia, sympozja, konferencje, warsztaty oraz inne wydarzenia o charakterze naukowym, co pozwala Członkom Towarzystwa na stały rozwój i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. STN prowadzi ścisłą współpracę z Kołami Naukowymi działającymi na terenie Uczelni. Obecnie zarejestrowanych jest niemal 80 Studenckich Kół Naukowych, a ciągły wzrost ich liczby świadczy o rosnącym zainteresowaniu studentów naszej Uczelni na kontakt z Nauką. Największym dotychczas realizowanym projektem Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymastku jest Międzynarodowy Kongres dla Młodych Naukowców – Białystok International Medical Congress for Young Scientists. Dzięki temu przedsięwzięciu studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stawiający swoje pierwsze kroki na polu naukowym, mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz wymienić się doświadczeniami ze studentami polskich jak i zagranicznych uczelni medycznych.