• Ostatnia zmiana 19.11.2014 przez Biuro Karier

    Innowacyjny Kosmetolog UMB

     

    Innowacyjny Kosmetolog to najmłodsza organizacja studencka działająca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy kosmetologicznej zdobywanej w trakcie studiów, a także pogłębianie zagadnień ogólnomedycznych i rozwój indywidualnych zainteresowań każdego z członków. Realizacja zamierzonych celów odbywa się przez organizowanie wydarzeń branżowych na terenie UMB, udział w konferencjach, szkoleniach oraz zjazdach naukowych. Biorąc pod uwagę aspekty społeczne, zależy nam głównie na poszerzeniu świadomości prozdrowotnej  wśród społeczeństwa oraz edukacji w szeroko rozumianym temacie dbania o wygląd zewnętrzny. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji oraz zapraszamy do współpracy.