• Ostatnia zmiana 19.11.2014 przez Biuro Karier

    Niezależne Zrzeszenie Studentów UMB

     

    Od 2011r. na Uczelni działa Niezależne Zrzeszenie Studentów, jedna z największych organizacji studenckich w Polsce, posiadająca ponad 30-letnią historię. W NZS-ie spotykają się osoby, które chcą wykorzystać okres studiów i wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Członkowie NZS-u uczestniczą w szkoleniach z takich zagadnień jak: pozyskiwanie funduszy, kreowanie wizerunku, zarządzanie projektami. Zrzeszenie realizuje wiele wartościowych przedsięwzięć, takich jak Wampiriada- czyli studenckie honorowe krwiodawstwo, Studencki Nobel- konkurs na najlepszego studenta RP, Adapciak Obóz Adaptacyjny uczelni białostockich, akcje charytatywne i szkolenia.