• Ostatnia zmiana 19.11.2014 przez Biuro Karier

    Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UMB

     

    Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UMB we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi działania, których głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjny niepełnosprawnych Studentów i Doktorantów. Do każdej Osoby zgłaszającej się do Biura podchodzimy indywidualnie, wspólnie szukając możliwości likwidacji barier wynikających z niepełnosprawności. Mamy możliwość wsparcia w zakresie m.in zorganizowania dodatkowych zajęć z przedmiotów sprawiających trudność wynikającą z niepełnosprawności, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Osoby niepełnosprawnej,  pomocy w przygotowaniu alternatywnej formy zaliczenia przedmiotu czy też zorganizowania spotkania z psychologiem. Po więcej informacji zapraszamy do naszego stoiska w trakcie Kariery Medyka.