• Ostatnia zmiana 01.12.2016 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Mikrobiologii

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. med. Katarzyna Leszczyńska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Katarzyna Leszczyńska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Dariusz Iwanow, Lekarski V rok

  e-mail: dariusz.iwanow@gmail.com

  tel.: 787 153 637

   

  Profil prac naukowych:

   

  -wrażliwość na antybiotyki bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych,

  -MIC antybiotyków hamujących rozrost biofilmu tworzonego przez Staphylococcus epidermidis,

  -mechanizmy oporności wśród bakterii wywołujących infekcje dróg oddechowych.

   

  Praca praktyczna:

   

  -hodowle kolonii bakteryjnych,

  -obserwacja mikroskopowa preparatów barwionych,

  -PCR

   

  Lista członków:

   

  1. Dariusz Iwanow, lekarski V rok
  2. Gabriela Sokołowska, lekarski V rok
  3. Monika Król, lekarski V rok
  4. Marta Reszka, lekarski III rok

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

  4.  
   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. Maria Karpińska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Beata Modzelewska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Paweł Muszyński, lekarski II rok

  e-mail: p.muszynski94@gmail.com

  tel.: 507790369

   

  Profil prac naukowych:

   

  Praca własna - "Wpływ nieprawidłowego słuchania muzyki na wystąpienie niedosłuchu wśród młodzieży akademickiej"

   

  Praca praktyczna:

   

  1. Samodzielne przygotowanie projektu pracy badawczo-rozwojowej
  2. Planowanie przeprowadzenia badań (ankieta, badanie audiometryczne) i ustalanie kryteriów oceny badań.
  3. Przygotowanie do przedstawiania opracowanych wyników pracy badawczo-rozwojowej
  4. Udział w konkursie PGE EJ 1 "Atom dla nauki"

   

  Lista członków:

   

  1. Joanna Katarzyna Szczepańska, lekarski III
  2. Anna Samluk, lekarski III
  3. Monika Radecka, lekarski III
  4. Piotr Łukasz Maciejczuk, lekarski III
  5. Łukasz Wałejko, lekarski IV
  6. Nicoletta Iłowska, lekarski II
  7. Paweł Muszyński, lekarski II
  8. Martin Rydygel, lekarski II
  9. Krzysztof Drygalski, lekarski I

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

  4.  
  1.  
  1.