Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dział Finansowo- Księgowy.