• Ostatnia zmiana 12.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biologii Medycznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:


  Dr hab. Piotr Zabielski

   

  Opiekun Koła:

   

  Dr hab. Piotr Zabielski

  mgr Arkadiusz Żbikowski

  mgr Damian Pogodziński

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Katarzyna Dłużewska, analityka medyczna IV rok

  e-mail: katarzynadluzewska7@gmail.com

  tel.: 792 233 458

   

  Profil prac naukowych:

   

  Prace naukowe realizowane w Zakładzie Biologii Medycznej koncentrują się przede wszystkim na problemie insulinooporności tkanek. Najważniejszym elementem naszych badań jest wielkoskalowa analiza proteomu komórek insulinowrażliwych (hepatocyty, adipocyty oraz miocyty), z wykorzystaniem wysoko-rozdzielczej spektrometrii mas (HRSM), co pozwoli w przyszłości lepiej zrozumieć rolę poszczególnych białek w patogenezie cukrzycy.

   

  Lista członków:

   

  1. Katarzyna Dłużewska, analityka medyczna IV rok

  2. Małgorzata Grochowska, analityka medyczna IV rok

  3. Kamila Wielgut, lekarsko-dentystyczny II rok

  4. Wiktoria Ustymowicz, lekarski IV rok

  5. Patryk Itrich, lekarski IV rok

   

  Publikacje 

   

  Prace wygłoszone na konferencjach