• Ostatnia zmiana 31.01.2020 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Zasady rekrutacji


  Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na kierunek Higiena Stomatologiczna jest zgoda na udział w projekcie, a jedynym kryterium przyjęć jest wynik maturalny z 1 przedmiotu do wyboru z 4: biologii, chemii,  matematyki lub fizyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).
  Poziom podstawowy liczony jest 1:1, poziom rozszerzony x2.
  Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się na stronie:
  www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji.
  Informacje na temat udziału w projekcie znajdują się na stronie: www.umb.edu.pl/Higiena_Stomatologiczna