• Ogłoszenia

  UMB zawarł umowę międzynarodową z Andijan State Medical Institute z Uzbekistanu

  24.07.2019 12:06
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł umowę o współpracy naukowej z Andijan State Medical Institute z Uzbekistanu. 

   

  W ramach umowy, będą realizowane takie działania jak: 

   

  - wymiana kadry, pracowników naukowych w celu przeprowadzenia wspólnych badań, nauczania i wsparcia kształcenia ustawicznego;

  - wymiana studentów i doktorantów w celach szkoleniowych, zarządzanie naukowe w zakresie przygotowywania prac doktorskich i naukowych, przeprowadzanie wspólnych badań lub szkoleń;

  - wymiana materiałów edukacyjnych, metodycznych i naukowych oraz informacji związanych z procesem edukacyjnym i pracami badawczymi;

  - pomoc przy realizacji wspólnych projektów badawczych, seminariów, konferencji, sympozjów i kursów;

  - stwarzanie korzystnych warunków dla działalności badawczej i szkoleniowej na terytorium każdej ze stron dla studentów i kadry, pracowników naukowych uczestniczących w programach wymiany;

  - organizacja wspólnych przedsięwzięć;

  - organizacja wspólnych szkół letnich.

   

  Koordynatorem naukowym odpowiadającym za współpracę w wyniku zawartej umowy z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest Pan prof. dr hab. Marcin Moniuszko - Prorektor ds. Nauki, natomiast ze strony Andijan State Medical Institute Pan Kamaliddin Salahiddinov - Kierownik Departamentu ds. Stosunków Międzynarodowych. 

   

  Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia. 

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej zachęca do zawierania kolejnych umów międzynarodowych i służy pomocą w realizacji działań zawiązanych z ich zawieraniem.

   

  Zapraszamy do współpracy. 

   

   

  Powrót