• Ogłoszenia

  100 000 złotych na promocję zagraniczną UMB w USA i Kanadzie - PROJEKT ZAKOŃCZONY

  04.10.2019 14:35
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał 99 904,37 PLN dofinansowania na realizację projektu pn. „Azymut Ameryka. Promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynku amerykańskim i kanadyjskim”. Wniosek został przygotowany i złożony przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB we współpracy z dr hab. Tomaszem Hryszko, Pełnomocnikiem Rektora ds. Umiędzynarodowienia. Projekt jest dofinansowany z programu „Promocja Zagraniczna” realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Budżet projektu w kwocie 99 904,37 złotych, zostanie w pełni wykorzystany na międzynarodową promocję UMB na rynku amerykańskim i kanadyjskim oraz działania promocyjne o charakterze wspierającym.

   

  Projekt rozpoczął się 1 października 2019 r. i potrwa do 30 września 2020 r.

   

  W związku z powyższym, celem głównym projektu jest promocja międzynarodowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Ameryce Północnej, z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi promocyjnych, zwiększenie rozpoznawalności marki UMB na zagranicznych rynkach edukacyjnych oraz stworzenie profesjonalnych narzędzi do długofalowej promocji Uczelni, w ramach wdrażania zatwierdzonej przez Senat UMB Strategii Umiędzynarodowienia. Projekt zakłada realizację działań promocyjnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla budowania międzynarodowej renomy i zwiększania rozpoznawalności UMB.

   

  Najistotniejszym działaniem będzie promocja UMB podczas prestiżowych targów edukacyjnych odbywających się w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, tj.:

  - USA: Targi NAFSA w Saint Louis (w stanie Missouri), 24-29 maj 2020 r.

  NAFSA jest największą na świecie organizacją pozarządową poświęconą międzynarodowej edukacji. Co roku konferencja i targi NAFSA gromadzą ponad 10 000 uczestników ze 150 krajów świata. Dzięki udziałowi w targach, UMB będzie miał możliwość międzynarodowej promocji oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi kandydatami na studia, międzynarodowymi organizacjami, szkołami polonijnymi, agencjami rekrutacyjnymi. UMB będzie miał możliwość bezpłatnej prezentacji materiałów informacyjnych podczas dyżurów na wspólnym stoisku organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

  - Kanada: Targi „Study and Go Abroad”, odbywające się w Toronto w 2020 r.

  Targi „Study and Go Abroad" w Kanadzie organizowane są od 1993 r. Co roku odwiedza je ponad 2000 osób zainteresowanych podejmowaniem studiów na całym świecie. Studia medyczne cieszą się dużą popularnością wśród potencjalnych kanadyjskich kandydatów na studia.

  W czasie obu imprez targowych, UMB będzie reprezentowane przez dwie osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową.

   

  Do działań wspierających w ramach projektu należy zaliczyć:

  - zakup usługi globalnego pozycjonowania anglojęzycznej strony internetowej UMB w wyszukiwarkach internetowych (głównie Google),

  - zamieszczenie informacji o ofercie edukacyjnej UMB w globalnej wyszukiwarce informacji o studiach,

  - zaprojektowanie oraz wydruk ulotek anglojęzycznych na temat oferty edukacyjnej UMB.

   

  O dalszych etapach realizacji projektu, będziemy Państwa informować na bieżąco.

   

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Zagraniczna”.

   

   

  Powrót