• Ogłoszenia

  Kolejne środki na promocję zagraniczną UMB ! Tym razem w krajach azjatyckich

  08.10.2019 10:23
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na kolejny projekt ukierunkowany na promocję zagraniczną uczelni - tym razem na rynkach azjatyckich. Jest to drugi z kolei wniosek projektowy, przygotowany i złożony przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB, który uzyskał dofinansowanie z programu „Promocja Zagraniczna”, realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Budżet projektu pn. „UMB na krańcu świata - promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynkach azjatyckich” wyniesie 99 999,22 PLN.

  Projekt rozpoczął się 1 października 2019 r. i potrwa do 31 marca 2021 r.

  Realizacja projektu zakłada udział Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w targach edukacyjnych na odległych, wciąż słabo rozpoznanych, aczkolwiek, według wielu różnych źródeł, perspektywicznych w odniesieniu do kierunków medycznych, azjatyckich rynkach edukacyjnych:

  - Indie - udział w kilkudniowej Misji Edukacyjnej do Indii w 2020 r. organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w tym uczestnictwo we wspólnym stoisku polskich uczelni w imprezach targowych w kilku indyjskich miastach oraz spotkaniach towarzyszących z indyjskimi uczelniami i przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych. W ramach misji zorganizowanej w 2019 r., działaniami promocyjnymi objęte zostały największe indyjskie miasta - New Delhi, Bombaj, Chennai i Bangalore.

  - Targi edukacyjne Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) w 2020 r. - udział we wspólnym stoisku targowym polskich uczelni zorganizowanym przez NAWA. APAIE to stowarzyszenie założone w 2004 r. w stolicy Korei Południowej - Seulu, którego celem jest wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami, wspieranie międzynarodowych programów, inicjacja wymiany studenckiej i naukowo-dydaktycznej oraz promocja międzynarodowej edukacji na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Azji i Pacyfiku. W tegorocznej edycji corocznych targów APAIE wzięło udział 2500 delegatów i 579 wystawców, pochodzących z 59 krajów świata.

  Wybór rynków edukacyjnych ściśle koresponduje ze Strategią Umiędzynarodowienia UMB, która zakłada eksplorowanie nowych rynków edukacyjnych. Dywersyfikacja w zakresie krajów, z których będą pozyskiwani studenci zagraniczni, to istotny element realizacji ww. strategii.

  Zarówno podczas Misji Edukacyjnej w Indiach oraz targów edukacyjnych APAIE, UMB będzie reprezentowane przez dwóch przedstawicieli, odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową naszej uczelni.

  Zadanie przewiduje również przygotowanie filmu promocyjnego na temat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Film promocyjny będzie dotyczył oferty edukacyjnej UMB oraz informacji na temat atrakcji Białegostoku i Podlasia, przedstawienia Białegostoku jako odpowiedniego miejsca do pracy, studiowania, odpoczynku i rozwoju kariery zawodowej. Film zostanie przygotowany w wersji anglojęzycznej (lektor).

  ../Downloads/K1_logo_wers_podstawowa_PL_RGB.jpeg

   

   

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Zagraniczna”.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót