• Ogłoszenia

  Dofinansowanie z NAWA na opłaty za publikowanie w renomowanych wydawnictwach dla UMB

  11.10.2019 09:03
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uprzejmie informujemy, że kolejny projekt pn. „Recenzowane publikacje naukowe w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych narzędziem budowania międzynarodowej renomy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w kwocie 94 179,70 PLN. w naborze wniosków w ramach programu „Promocja Zagraniczna” realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

  Projekt rozpoczął się 1 października 2019 r. i potrwa do 30 września 2020 r.

  Celem projektu jest zapewnienie finansowania niezbędnego do opublikowania prac naukowych w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus, zwiększenie liczby recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych o 10 publikacji, budowanie kultury umiędzynarodowienia w UMB oraz zachęcanie naukowców do publikowania w najbardziej opiniotwórczych, międzynarodowych periodykach.

  Projekt jest zgodny ze Strategią Umiędzynarodowienia UMB, w której wskazano, że konieczne jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego UMB warunkującego współpracę międzynarodową i szersze włączenie naukowców UMB w międzynarodowe zespoły badawcze. Projekt przewiduje finansowanie związane z publikacjami naukowymi w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych, indeksowanych w dwóch największych na świecie bazach: Scopus i Web of Science.

  Finansowanie publikacji będzie polegało na pokryciu kosztów opłat APC (article processing charge) lub innych opłat wymaganych przez międzynarodowych wydawców w związku z publikowaniem prac naukowych w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, indeksowanych w dwóch ww. bazach.

  W ramach projektu będą mogły być opublikowane prace niezależnie od ich tematyki. Rekrutacja obejmie pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych wszystkich trzech wydziałów UMB:

  - Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,

  - Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

  - Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Szczegóły odnośnie rekrutacji do projektu zostaną zamieszczone w formie ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej UMB. Równolegle zostanie wysłany e-mail z informacją do władz UMB i wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB w ścisłej współpracy z dr hab. Tomaszem Hryszko, Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej opracował i złożył trzy propozycje projektowe w ostatnim naborze do programu „Promocja Zagraniczna” NAWA. Zgodnie z regulaminem programu, jeden wnioskodawca mógł złożyć maksymalnie trzy aplikacje. Jak informowaliśmy wcześniej, UMB otrzymał dofinansowanie w ramach tego naboru na dwa inne projekty:

  - „UMB na krańcu świata - promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynkach azjatyckich” – kwota: 99 999,22 PLN - LINK

  - „Azymut Ameryka. Promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynku amerykańskim i kanadyjskim” – kwota: 99 904,37 - LINK

  Wobec powyższego, ostatni nabór wniosków do programu „Promocja Zagraniczna” okazał się dla UMB dużym sukcesem. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jako jedyna uczelnia w Polsce uzyskała dofinansowanie na wszystkie trzy złożone propozycje. W ramach tego naboru złożono aż 147 wniosków. Zespół Oceniający NAWA skierował do dofinansowania tylko 40 z nich. Spośród 32 wnioskodawców (uczelni wyższych, instytutów badawczych, naukowych, Polskiej Akademii Nauk) tylko 6 z nich uzyskało dofinansowanie na dwa projekty, a 25 na jeden projekt. Warto nadmienić, że oprócz UMB, na liście wnioskodawców, którym przyznało dofinansowanie znalazła się tylko jedna uczelnia o profilu medycznym - Warszawski Uniwersytet Medyczny (z dofinansowaniem na dwa projekty). Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie została zamieszczona na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/images/users/629/Lista-podmiotow-PZ-2019-sygnatury_2.pdf

  Zachęcamy do regularnego odwiedzania zakładki: Umiędzynarodowienie/Ogłoszenia, w której publikowane są informacje o realizowanych projektach, naborach i konkursach na praktyki/staże/szkoły letnie i wiele innych interesujących informacji w zakresie umiędzynarodowienia UMB.

   

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Zagraniczna”.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót