• Ogłoszenia

  Możliwość finansowania z projektu NAWA publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych

  29.10.2019 10:39
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej uruchamia nabór zgłoszeń uczestników do projektu pt. Recenzowane publikacje naukowe w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych narzędziem budowania międzynarodowej renomy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach Programu Promocja Zagraniczna Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

   

  W ramach Projektu Kandydaci mogą ubiegać się o sfinansowanie w ramach Projektu kosztów związanych z opublikowaniem przez Uczestnika pracy naukowej w języku angielskim w czasopiśmie anglojęzycznym zindeksowanym w bazie Scopus i / lub Web of Science, na warunkach określonych w Regulaminie.

   

  Uczestnikiem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.

   

  Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy chcą wziąć udział w Projekcie, zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej UMB Kwestionariusza, wraz z załącznikami.

   

  Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie ostatecznego dokumentu o zakwalifikowaniu do druku w czasopiśmie umieszczonym w bazach Scopus i / lub Web of Science. Potwierdzona przez Kandydata za zgodność z oryginałem kopia decyzji musi być załączona do Kwestionariusza.

   

  Wszelkie informacje na temat możliwości wzięcia udziału w Projekcie znajdują sie w następujących dokumentach:

   

  Regulamin uczestnictwa w projekcie do pobrania TUTAJ

   

  Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu do pobrania TUTAJ

   

  Szczegółowych informacji udziela dr Tomasz Maliszewski - Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UMB.

   

  Zachęcamy do uczestnictwa w Projekcie.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

   

   

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Zagraniczna”.

   

  Powrót