• Ogłoszenia

  Porozumienie dwustronne na przeprowadzanie wspólnych przewodów doktorskich z Eskişehir Technical University

  29.10.2019 11:21
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł umowę bilateralną z turecką uczelnią - Eskişehir Technical University.

  Jest to kolejne porozumienie dwustronne dotyczące wspólnego przeprowadzania przewodów doktorskich zawarte w tym roku. Wcześniej UMB podpisał takie umowy z dwoma chorwackimi podmiotami: Uniwersytetem Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku oraz Wydziałem Farmacji i Biochemii Uniwersytetu w Zagrzebiu.

  Umowa dwustronna dotyczy wspólnego przeprowadzania przewodów doktorskich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych. Porozumienie zostało zawarte na 5 lat, z możliwością przedłużenia. Zgodnie z treścią porozumienia, wspólne przewody doktorskie będą przeprowadzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei dyplom zostanie wydany w języku angielskim.

  Eskişehir Technical University to państwowa, turecka uczelnia wyższa powstała w 1958 r. Składa się z 17 wydziałów. Uczelnia ma bardzo rozwinięty system nauki na odległość. Wśród innych jednostek organizacyjnych warto wyróżnić 31 centrów badawczych. Na tej tureckiej uczelni pracuje ponad 2,5 tys. nauczycieli akademickich, zajmujących się kształceniem prawie 34 tys. studentów, wśród których prawie 4,7 tys. stanowią studenci zagraniczni.

  W przypadku zainteresowania zawarciem kolejnych umów bilateralnych i porozumień, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej.

  Powrót